Doorgaan naar artikel

Nefyto: Efsa meet bijenschade verkeerd

Nefyto vraagt landbouwminister Schouten bezwaar te maken tegen de Efsa-beoordeling van neonicotinoïden.

De gisteren door het Europese Voedselagentschap Efsa gepubliceerde beoordeling van de schadelijkheid van de neonicotinoïden voor bijen is gedaan op basis van niet-goedgekeurde regels voor bijenonderzoek, stelt Nefyto, de koepel van Nederlandse middelenfabrikanten. Dit zogenoemde Guidance Document Bijen meet ook de bijenschade door het voorkomen van de middelen op planten waarvoor de middelen niet zijn bedoeld.

Schade meten in bloemranden

Op die manier kan het gebruik van de neonicotinoïden op bepaalde gewassen worden verboden omdat het op ándere planten (bijvoorbeeld bloemen in akkerranden) voor schade aan bijen zorgt. Vorig jaar wees het Ctgb al op het feit dat deze manier van meten door Nederland en andere EU-lidstaten wordt bestreden.

Als op deze manier wordt gemeten, zouden niet alleen neonicotinoïden, maar ook vrijwel alle andere insecticiden verboden moeten worden. Volgens het Ctgb en Nefyto is het zaak voor lidstaten om de juiste maatregelen te nemen om te voorkomen dat insecticiden terecht komen op planten die voor bijen aantrekkelijk zijn.

‘Efsa-evaluatie niet erkennen’

De beoordeling van Efsa dient als een van de bouwstenen voor de stellingname van de Europese Commissie in de nadere besluitvorming over toelating van neonicotinoïden. Nefyto roep minister Schouten op om de evaluatie van Efsa niet te erkennen als basis voor een besluit over goedkeuring van stoffen op Europees niveau.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin