Doorgaan naar artikel

Neerslagtekort blijft zorgenkindje

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

De afgelopen 2 weken is het neerslagtekort in veel delen van Nederland afgenomen. De verwachte neerslaghoeveelheden en maximumtemperaturen op de langere termijn liggen rond of net onder het langjarig gemiddelde. Daardoor is de verwachting dat het neerslagtekort weer gematigd zal stijgen.

Hoewel het neerslagtekort in veel delen van Nederland in de afgelopen 2 weken is afgenomen, is het actuele landelijke neerslagtekort momenteel 84 millimeter. Hiermee is het tekort groter dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar, maar iets gunstiger dan vorig jaar.

De wateraanvoer vanuit de Maas en de Rijn is ruim voldoende om aan de watervraag te voldoen, ook in de komende weken. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de droogtemonitor van 12 juni.

Gemiddeld 33 millimeter

De meimaand was koel, droog en vrij zonnig. Er viel gemiddeld 33 millimeter neerslag, tegen 61 mm normaal. De regionale verschillen waren wel groot. In de stroomgebieden van de Rijn en de Maas was het de afgelopen weken gemiddeld droger dan normaal.

Gematigde stijging

Tot en met zaterdag valt er, met uitzondering van donderdag 13 juni, in beide stroomgebieden dagelijks regen. De hoeveelheid per dag is voor beide stroomgebieden gemiddeld 5-10 millimeter, lokaal 10-20. Vanaf zondag wordt het voor het stroomgebied van de Maas overwegend droog, voor het stroomgebied van de Rijn wordt het licht wisselvallig met geringe (0-3 mm) neerslaghoeveelheden. De temperaturen liggen veelal rondom het langjarig gemiddelde.

Van 21 juni tot 11 juli worden neerslaghoeveelheden en maximumtemperaturen verwacht rond of net onder het langjarig gemiddelde. Dat alles leidt tot de verwachting dat het neerslagtekort weer gematigd zal stijgen.

Lage grondwaterstanden

In de hoger gelegen delen van Nederland zoals in Brabant en Limburg zijn de grondwaterstanden lager dan normaal. Hierdoor zijn over het algemeen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater van kracht. De situatie in de laag gelegen delen, met de mogelijkheid van wateraanvoer vanuit de grote rivieren, is normaal. Van verzilting is momenteel geen sprake. De waterschappen en Rijkswaterstaat anticiperen om de beschikbaarheid van zoet water zo hoog mogelijk te houden. Waterschappen houden waar dat mogelijk is water vast. Ook Rijkswaterstaat houdt in het IJsselmeer en het Volkerak Zoommeer extra water vast.

Bekijk meer

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin