Doorgaan naar artikel

Na topoogst 2014 nu weer normaal hardfruitjaar

Afbeelding

Het Nederlandse aanbod van zowel appels als peren zal dit jaar naar verwachting 6 tot 7 procent kleiner uitvallen dan de grote oogst vorig jaar.

De oogstraming bij de Nederlandse hardfruittelers komt uit op 330 miljoen kilo appels en 327 miljoen kilo peren. Ten opzichte van de grote oogst van 2014 komt dit neer op een 7 procent kleinere appeloogst en is de productie van peren naar verwachting 6 procent kleiner. Dit blijkt uit cijfers DLV plant, gemeten in opdracht van de NFO en GroentenFruit Huis.

Het oppervlak met appels laat in Nederland jaarlijks een daling zien. Dat verklaart ook de iets grotere teruggang van de oogst van appels ten opzichte van die van peren. Met name de arealen Jonagold en Golden Delicious krimpen. Wel groei zit er nog in de clubrassen Kanzi (6 procent grotere oogst verwacht) en Junami (1 procent meer).

Het areaal peren stijgt al jaren en blijft ook dit jaar stijgen en overstijgt nu met 8800 hectare ruim dat van appels (7500 hectare).

Het gaat dit jaar om ruim 7.500 hectare appels en bijna 8.800 hectare peren. Conference is goed voor tachtig procent van die Nederlandse perenoogst, en zal naar verwachting uitkomen op 262 miljoen kilo. Dit is 5 procent minder dan vorig jaar, maar wel meer dan in 2013.

Het late en koude voorjaar heeft ertoe geleid dat de maat van de vruchten aan de boom op dit moment in groei achterblijft op 2014. Onzekere factor is nog de neerslaghoeveelheid en temperatuur  in de rest van het groeiseizoen die van invloed is op de uitgroei van de vruchten en daarmee de uiteindelijke omvang van de oogst. De appel- en perentelers verwachten producten met een goede kwaliteit, houdbaarheid en smaak.

Beheer
WP Admin