Doorgaan naar artikel

‘Manipulatie van de energiemarkt’

Trump heeft behalve met zijn officiële poltieke instrumenten vooral per twitter zo zijn invloed op de olieprijzen. - Foto: ANP

Trump heeft behalve met zijn officiële poltieke instrumenten vooral per twitter zo zijn invloed op de olieprijzen. - Foto: ANP

De olieprijs staat onder druk van manipulerende wereldleiders die op zoek zijn naar versteviging van hun positie.

Op het eerste gezicht is er aan het vrij vlakke koersverloop van de olieprijzen van afgelopen week niet te zien dat er achter de schermen van alles aan de hand is. Het gaat hierbij met name hoe diverse landen grip proberen te houden of juist te verkrijgen. De Amerikaanse president Trump bijvoorbeeld gebruikt zijn macht om de olieprijzen te manipuleren.

Dit doet Trump door middel Twitter, een handelsoorlog met China en export-embargo’s voor producerende landen met vliegdekschepen als drukmiddel. Het doel is om een tweede ambtstermijn veilig te stellen en om zaken naar zijn hand te zetten in relatie tot andere landen. De prijs wordt hierdoor onvoorspelbaar omdat vraag en aanbod gemanipuleerd worden door machthebbers die op zoek zijn naar nog meer macht.

Voorlopig lijken vraag en aanbod op dit moment redelijk in balans. Dit is ook een beeld dat we terugzien in de Amerikaanse olievoorraden; de toe- en afname van de voorraden wisselen elkaar af.

Gas lichtjes omhoog

De gasprijs had in het eerste deel van de afgelopen week te maken met lichte prijsstijgingen, zij het alleen voor de lange termijn. Dit heeft duidelijk te maken met de relatief lage temperaturen voor de tijd van het jaar en met onverwachte problemen met de aanvoer van aardgas uit Noorwegen. De prijsstijging verliep niet al te hard omdat de aanvoer van LNG-gas in Europa nog altijd zeer omvangrijk genoemd mag worden. Door de betere weersvooruitzichten daalde de langetermijnprijs dan ook iets aan het einde van vorige week.

De kortetermijnprijs daarentegen is de hele afgelopen week redelijk stabiel geweest tussen de 14 en 14,5 eurocent per kuub. Aan het einde van de week zakte deze nog iets tot nét onder de 14 cent.

Trump heeft behalve met zijn officiële poltieke instrumenten vooral op Twitter zo zijn invloed op de olieprijzen. - Foto: ANP

Trump heeft behalve met zijn officiële poltieke instrumenten vooral op Twitter zo zijn invloed op de olieprijzen. – Foto: ANP

Elektriciteit

Aan het begin van vorige week was zowel de korte als de lange termijnprijs elektriciteit langzaam aan het stijgen. De prijs voor de korte termijn steeg iets doordat de temperatuur toch een beetje aan de lage kant is voor de tijd van het jaar en doordat de wind- en zonneproductie op dat moment matig waren qua opbrengst. Ook waren afgelopen week 3 kolencentrales uit productie, waardoor vanuit die hoek de productie laag was. Wat betreft de langetermijnprijs was de grondstofprijs ook nog van invloed op de lichte stijging.

CO2-emissieprijs

De CO2-emissieprijs was afgelopen week iets stijgende van € 25 per ton naar bijna € 27 per ton. Een echte duidelijke reden was hiervoor niet aan te wijzen, dit wordt dan ook wel een ‘technische’ prijsstijging genoemd. De steenkoolprijs deed daarnaast niet veel de afgelopen week. De vraag vanuit Azië naar steenkool (en dan specifiek China) schoot flink omhoog, maar door de grote Europese voorraden en de lage vraag aldaar was dit niet zichtbaar in de prijs.

Sinds koningin Victoria

Aan het eind van vorig week kwam er een einde aan de langzaam ingezette prijsstijging van elektriciteit. Afzwakkende stijging van de CO2-emissieprijs, vooruitzichten op iets hogere temperaturen en iets aantrekkende wind, allen speelden op hun beurt een rol bij een hele lichte daling van de korte- en de lange termijnprijs.

Bijzonderheid op steenkoolgebied was de afgelopen week dat in het Verenigd Koninkrijk géén gebruik werd gemaakt van kolengestookte elektriciteitscentrales. Volgens de Britse krant The Guardian is dat het laatst voorgekomen in 1882 ten tijde van de regeerperiode van Koningin Victoria. De Britse regering wil de gehele elektriciteitsopwekking structureel zonder kolen regelen vanaf 2025.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin