Doorgaan naar artikel

‘Maatregelen vleesfraude raken ook groente en fruit’

Afbeelding

Naktuinbouw en LTO begrijpen niet dat het kabinet het keuringsstelsel in plantaardige sectoren wil aanpakken in een pakket maatregelen naar aanleiding van vleesfraude.

Dat stellen zij in reactie op de brief van Staatsecretaris Dijksma en minister Edith Schippers van VWS dinsdag aan de Tweede Kamer. De bewindslieden willen de keuringen en toezicht bij vlees en plantaardige sectoren verder onderbrengen bij overheidsdiensten. Daarmee komt het bedrijfsleven op afstand te staan.

Naktuinbouw stelt verbaasd te zijn: “De brief is een reactie op het rapport ‘risico’s in de vleesketen’. In dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) wordt niet over de plantaardige sector gesproken. Toch meent het kabinet kennelijk dat er ook aanleiding is direct de plantaardige keuringen in de ‘stevige maatregelen’ mee te nemen.”

Signalen

Ook begrijpt Naktuinbouw niet welke signalen Dijksma bedoelt als ze zegt dat derde landen steeds meer vraagtekens zetten bij het Nederlandse stelsel van semi-publieke plantaardige keuringen. In het Nederlandse model zijn overheidstaken bij niet publieke organisaties (zoals Naktuinbouw) gelegd. “Jammer genoeg wordt, gezien de veranderingssuggesties, de kwaliteit en onafhankelijkheid van het huidige stelsel door Staatssecretaris voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kennelijk onvoldoende op waarde geschat”, stelt Remy Broenink, secretaris van het bestuur van Naktuinbouw.

Draagvlak

Onlangs hebben ook diverse brancheorganisaties in een persbericht zich positief uitgesproken over het huidige keuringsstelsel: “De brancheorganisaties van zowel producenten, handelaren en ook gebruikers van teeltmateriaal geven aan dat zij zeer content zijn met het huidige keuringsstelsel, waarin een integratie van taken en internationaal erkende borging geoptimaliseerd zijn, hetgeen een belangrijk fundament is onder de exportpositie van de land- en tuinbouwsector.”

In de brief wordt verder gesproken over het terugbrengen van taken omtrent voedselveiligheid naar de NVWA. De voedselveiligheidsinspecties in de plantaardige productie en handel zijn reeds nu al gepositioneerd bij de NVWA, stelt Naktuinbouw.

LTO

De land- en tuinbouworganisatie ziet geen enkele reden voor een reorganisatie van de plantaardige keuringsdiensten. Maat: “De politieke insteek van scheiding tussen publieke en private taken valt te billijken, maar ga niet sleutelen aan diensten die prima functioneren.” LTO Nederland en betrokken ketenpartijen voeren de komende maanden overleg met het kabinet over de voorgenomen maatregelen. Ook door middel van werkbezoeken wil LTO bewindslieden meer inzicht verschaffen in het werk van de huidige keuringsdiensten. Zo zal minister Blok van Rijksdienst en Wonen op 17 juli een bezoek brengen aan de NAK in Emmeloord.

Beheer
WP Admin