Doorgaan naar artikel

‘LTO-voorman voor alle boeren én tuinders’

Voor het eerst sinds LTO Nederland in 1995 werd gevormd staat er met Sjaak van der Tak een tuinbouwbestuurder aan het roer van agrarisch Nederland.

Na drie jaar als voorzitter bij Glastuinbouw Nederland zet de oud-burgemeester van de Glazen Stad nog dat extra stapje omhoog. “Ik sta daar voor alle boeren en voor alle tuinders”, zegt hij.

Het is de politiek correcte formule, zoals recentelijk ook Joe Biden bezigde. Van der Tak is met zijn 64 nog een jonge hond, vergeleken met de aankomende Amerikaanse president. Maar net zozeer uit op eenheid. Boeren maken zich nu bij het aantreden van de Rotterdamse Westlander nog wel ongeveer dezelfde zorgen als sommige tuinders, toen Van der Tak als de eerste professionele bestuurder voorzitter van alle glastuinders werd: kent hij de praktijk wel voldoende?

Van der Taks resultaten bij Glastuinbouw Nederland

Die vraag is beantwoord met de resultaten die hij bij Glastuinbouw Nederland boekte. Van der Tak rondde de verzelfstandiging van zijn organisatie af, gaf aan een stevige organisatie ook letterlijk een duidelijke naam. Ook de vorming van stichting Kennis in je Kas voor gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw, waaraan via een verbindend verklaring álle glastuinders meebetalen, is een prestatie.

Het is met het voorbeeld van die collectieve aanpak van wat als problematisch wordt gezien, dat Van der Tak nu naar de verdeelde en in het defensief gedrongen boeren stapt. Glastuinbouw was immers twintig jaar geleden ook een groep ondernemers die werd weggezet als milieuverzieker en energieslurper, waar eigenlijk geen plek meer voor was in Nederland.

Innovatie is de beste manier om je toekomst zeker te stellen

“Maar met projecten als Kas als Energiebron heeft de sector zichzelf opnieuw uitgevonden”, wil Van der Tak de boeren maar voorhouden: de beste manier om je toekomst zeker te stellen is innovatie.

Het zal aan de energieke netwerker Van der Tak zijn om er voor te zorgen dat de overheid die innovatie in elk geval niet in de weg zit. Een truc die hij bij Greenports Nederland én bij Glastuinbouw Nederland niet perfect voor elkaar kreeg, maar goed genoeg om de tuinbouw in staat te stellen zich tot de sterke en quasi-probleemloze agrarische deelsector te ontwikkelen die het nu is.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin