Doorgaan naar artikel

LTO en GreenPort tegen landbouwgrond zonneparken

Foto: Hans Banus

Foto: Hans Banus

LTO Noord en GreenPort Noord-Holland keren zich gezamenlijk tegen gebruik van landbouwgrond voor zonneparken.

LTO Noord en GreenPort vinden dat de provincie en gemeentes zeer terughoudend moeten zijn met het toestaan van dergelijke parken. Volgens de beide organisaties is het aanleggen van parken voor het opwekken van zonne-energie in het landelijk gebied sterk concurrerend door het grote ruimtebeslag van de agrarische sector.

Om de ambities op het gebied van land- en tuinbouw te kunnen realiseren vinden zij dat de ontwikkeling van zonneparken zeer kritisch moeten worden benaderd.

Onnodig gebruik van landbouwgrond

Beiden achten onnodig gebruik van landbouwgrond niet wenselijk om de volgende redenen:

  • Er zijn alternatieven beschikbaar om zonne-energieprojecten te realiseren zonder dat dit langdurig ten koste gaat van waardevolle agrarische productiegrond, zoals het benutten van daken op bedrijfsgebouwen of bij meervoudig ruimtegebruik (combinatie met waterberging, infrastructuur, parkeervoorzieningen).
  • Er wordt volop gewerkt aan systemen waarbij sprake is van toepassing van zonne-energie met een optimaal behoud van de agrarische functie.
  • Bij conventionele plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond komen doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, vermindering broeikaseffect, landschap en (agrarisch) natuurbeheer onder druk te staan.
  • Er zijn oplossingen voor duurzame energieopwekking beschikbaar die aanzienlijk minder ruimte (in het landelijk gebied) opeisen.
  • Door zonne-energieprojecten ontstaat een prijsopdrijvend effect op de grondprijzen in het landelijk gebied.

Check grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin