Doorgaan naar artikel

Groenteteler vecht tegen onteigening voor zonneweides

210 hectare groenteteelt verdwijnt in één klap ten gunste van zonneweides en windmolens. Mits de Raad van State de Noord-Limburgse gemeente Bergen groen licht geeft om groenteteler Laarakker te onteigenen.

Een onteigening dreigt voor de bedrijfslocatie van Laarakker Groenteverwerking in het Limburgse Well. De Raad van State gaat daarvoor waarschijnlijk binnen enkele maanden een voorzet geven, mits die het bestemmingsplan voor het Energielandgoed Wells Meer goedkeurt. Het bedrijf aan de Veenweg moet daarvoor plaatsmaken. Een goedgekeurd bestemmingsplan is een voorwaarde om de onteigening te kunnen doorzetten.

Volgens de advocaat van de gemeente Bergen is de onteigeningsprocedure formeel al in gang gezet. Maar eerst wordt nog gekeken of Laarakker en de gemeente op een minnelijke manier eruit komen. Er is gesproken over verplaatsing.

Plan voor 280 hectare groot Energielandgoed

Toch heeft Laarakker de Raad van State gevraagd om het bestemmingsplan te vernietigen. Volgens de bedrijfsleiding heeft de gemeente Bergen onvoldoende oog gehad voor zijn bedrijfsbelangen. Bovendien zou de behoefte aan het 280 hectare grote Energielandgoed niet zijn aangetoond. De 210 hectare grond die Laarakker hier in gebruik heeft voor groenteteelt en verwerking voor de conservenindustrie is allemaal nodig voor dit energieproject waarmee de gemeente landelijke bekendheid wil krijgen.

‘Meer energie opgewekt dan nodig’

Het plan voor het Energielandgoed omvat de bouw van vier windturbines, 180 hectare zonnevelden en bedrijfsbebouwing voor bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Daarnaast komt een bezoekerscentrum. Laarakker staat niet alleen in zijn kritiek op het plan. Omwonenden en ondernemers in de omgeving vinden ook dat het plan te ambitieus is. “Er wordt meer energie opgewekt dan nodig is”, zegt een van hen. Ze twijfelen verder sterk aan de financiële haalbaarheid.

‘Het algemene belang van duurzame energie is groter’

“We willen als gemeente energieonafhankelijk zijn”, zegt de gemeentelijke advocaat. Volgens hem levert het project maar 60 procent van de energiebehoefte van de gemeente op. Wordt dat meer, dan kan energie worden geleverd aan omliggende gemeenten.

De advocaat stelt ook dat de belangen van Laarakker wel degelijk goed zijn gewogen. Maar het bedrijf zal volgens hem toch moeten verdwijnen, omdat zijn grond de meest geschikte plek is voor het Energielandgoed. “Het algemene belang van duurzame energie is groter dan het belang van Laarakker”, zegt hij.

De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin