LNV steekt geld in warmte- en CO2-net kassen

02-07-2019 | Laatste update op 01-08 | |
archieffoto glastuinbouw
archieffoto glastuinbouw

Het ministerie van LNV steekt € 2,5 miljoen in de aanleg van een warmte- en CO2-net tussen Moerdijk en Brabantse tuinders. Dat blijkt uit wijzigingen van de begroting voor het ministerie van LNV voor 2019.

Binnen het industriegebied Moerdijk is in potentie een grote hoeveelheid restwarmte op een geschikt temperatuurniveau beschikbaar voor aanwending in glastuinbouw.

EnergywebXL

Het nabijgelegen nieuwe glastuinbouwgebied Prinsenland en provincie Noord-Brabant werken al jaren aan de aanleg van een warmtenet in het project EnergywebXL. Ook andere glastuinbouwgebieden liggen binnen bereik van het warmtenet. Door onzekerheid en de verwachte kleine marges op warmtehandel is dat netwerk er tot dusverre niet gekomen. In 2020 wordt € 2,5 miljoen ter beschikking gesteld om een warmteleiding en een CO2-leiding te realiseren. Hierdoor kan het aardgasverbruik van een nabijgelegen tuinbouwgebied voor een belangrijk deel worden vervangen door restwarmte, schrijft het ministerie.

Steun voor CO2-levering

Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant en provincie Noord-Brabant reageren verrast op vragen van Groenten & Fruit en kunnen het niet verder toelichten. Het bedrag van € 2,5 miljoen is voor beide onbekend. Het staat ook niet als zodanig in het Klimaatakkoord. Wel zei minister Schouten afgelopen week in een mondelinge toelichting op het Klimaatakkoord dat ze zich zal inzetten voor CO2-levering aan glastuinbouw.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer