Lichte daling prijzen gas en elektriciteit

29-12-2011 | Laatste update op 26-10 | |
Lichte daling prijzen gas en elektriciteit

De olieprijzen – zowel in EUR als USD genoteerd – staan op dit moment op vrijwel hetzelfde niveau als veertien dagen geleden. In de tussentijd hebben de olieprijzen echter bepaald niet stilgestaan. Er werd een kleine 5% gedaald en weer gestegen.

De olieprijsdalingen werden afgetrapt door Christine Lagarde, directeur van het IMF. Zij meldde dat de prognose voor de wereldwijde economische “behoorlijk somber” is. Lagarde riep vervolgens op tot internationale steun bij het bezweren van de schuldencrisis, waaruit enkele marktanalisten concludeerden dat de situatie verslechterd is. Daarnaast kondigde credit rating bureau Fitch aan dat ze een zestal Europese landen (onder andere Spanje en Italië) op de nominatie hebben gezet voor een verlaging van hun kredietwaardigheid. Tot slot tekenden de Europese banken massaal in op een financieringsaanbod van de ECB, wat aangeeft dat hun situatie slechter is dan tot nog toe werd aangenomen.
Hier stond in de dagen rond kerst ook enig positief sentiment tegenover, waardoor beurkoersen en olieprijzen zich van hun daling herstelden. Belangrijkste factor hierbij is de situatie in de Verenigde Staten. Daarvandaan kwamen gunstige inflatiecijfers, dalende olievoorraden en dito werkloosheidscijfers. Ook de aanhoudende spanningen in Irak (waar de Amerikanen vorige week vertrokken) en Iran dragen hun steentje bij aan de opwaartse druk op de olieprijs.

Gas
De gasprijzen vertonen een lichte daling ten opzichte van het niveau van veertien dagen geleden; zowel de baseloadprijs voor 2012 als die voor 2013 daalde ongeveer een halve cent. Wellicht dat de gasprijs de reële economische situatie zelfs wat beter weerspiegelt dan de olieprijzen en beurskoersen van de afgelopen dagen. Vooral de rally vlak voor Kerst leek wel erg op beurshandelaren die de slechte (Europese) situatie even niet wilde zien en van de lage liquiditeit in de markt wilden profiteren om nog wat handelswinstjes binnen te halen.
De gasprijzen volgden dus wel de daling van de olies, maar niet de voor olie daaropvolgende stijging. Voornaamste oorzaak daarvoor lag op korte termijn in de warme weersverwachtingen. Het aanhoudende milde weer zorgt voor een daling van day-ahead prijzen, en heeft ook effect op de forward curve van gas.
Daarnaast zijn er zorgen over de Europese vraagsituatie, en blijft de aanvoer op een onverminderd hoog peil. Er is op geen enkele leiding een storing, het transport door Oekraïne draait nog volop en ook via de Nordstream komt veel gas onze kant op. Daarnaast ligt één LNG-schip al afgemeerd in Groot-Brittannië en zijn er nog 3 onderweg.

Elektriciteit lange termijn
De termijnprijzen voor elektriciteit volgden de prijzen van gas en andere grondstoffen. Ook hier zien we een lichte daling vergeleken met twee weken geleden. De nog altijd bijzonder lage CO2-prijs – die nog altijd onder 7 EUR noteert – draagt hier ook zijn steentje aan bij. De afgelopen dagen is de liquiditeit erg laag geweest, gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Grote verschillen worden dan ook de komende dagen niet meer verwacht.
Ook de spotprijzen bleven op het lage niveau waar ze zich al enige tijd op bevinden – en daalden zelfs nog iets verder. Het milde weer, in combinatie met veel wind, is hier voornamelijk debet aan. Aangezien veel bedrijven tussen Kerstmis en Oud en Nieuw dicht zijn, is er deze week weinig vraag, en in aanloop daar naartoe daalden de spotprijzen in de loop van de vorige week al. Met het milde weer en weinig activiteit op de markt lijkt het erop dat er deze week weinig meer gebeurt.

Bron: Powerhouse

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Gfactueel
Meer over


Beheer