‘Koolstofboeren leuke bijkomstigheid voor teler’

01-11-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Met een vergoeding van € 150 tot € 250 per hectare per jaar is het vastleggen van koolstof niet meer dan een leuke bijkomstigheid. Het positieve effect voor de teler moet vooral zitten in het verbeteren van de bodemkwaliteit op de langere termijn.

Dat is de conclusie van de toehoorders na een uiteenzetting van Huub van der Velden, adviseur akkerbouw van ZLTO, op de Bodemdag op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat op donderdag 26 oktober. Van der Velden legde uit hoe het door vier boeren in 2007 gestarte systeem in Oostenrijk werkt. Inmiddels nemen daar ruim 1.500 boeren deel aan het project, goed voor enkele duizenden hectares. ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut zijn gestart met een tweejarig project om het systeem in Nederland van de grond te krijgen.

CO2 vastleggen

In het project werken biologische en gangbaar werkende agrariërs samen aan methoden om koolstof vast te leggen in de bodem om de effecten van klimaatverandering te beperken. Door het telen van bijvoorbeeld een groenbemester wordt circa 1.500 kilo effectieve organische stof aangevoerd. Met deze en nog andere maatregelen kan op een perceel maximaal 5 ton CO2 per jaar worden vastgelegd. Daar staat dan een vergoeding tegenover van € 150 per hectare per jaar. Dat is een tegemoetkoming in de kosten, daarnaast is er het positieve effect van bodemverbetering, meer vochthoudend vermogen en een weerbaardere bodem tegen extreme weersomstandigheden. “De echte winst voor de teler zit hem in de betere bodem”, concludeert Van der Velden.

Toepassen en evalueren koolstofmaatregelen

Binnen het project zijn in Noord-Brabant drie studiegroepen met akkerbouwers en melkveehouders vanaf het najaar 2017 aan de slag gegaan met het onderzoeken en implementeren van maatregelen waarmee koolstof wordt vastgelegd. In 2018 worden deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, gemeten en geëvalueerd. Behalve boeren worden ook andere stakeholders betrokken, zoals burger- en consumentenorganisaties, ketenpartijen (retail, winkels), overig bedrijfsleven, overheden en organisaties die carbon credits verhandelen, zoals Climate Neutral Group.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer