Doorgaan naar artikel

‘Kies voor klimaat’

Afbeelding

De dagelijks 120.000 voertuigen op de A16 tussen Breda en Rotterdam zien sinds kort een aantal borden waarop aandacht wordt gevraagd voor de rol van boeren bij het klimaatprobleem.

Initiator hiervan is akkerbouwer en groenteteler Piet Hermus. Zijn stelling is even helder als overtuigend:

  1. Ik heb schade door het klimaat (extreem weer),
  2. dit komt door jullie (meer CO2 door verkeer, industrie, consumptie),
  3. ik kan het mee oplossen,
  4. dus maatschappij/overheid: maak dat mogelijk.

De eerste twee punten behoeven geen toelichting. Punt drie wel, want daar leveren wij een gigantische bijdrage die zwaar wordt onderbelicht. In de aanpak van CO2 kijkt men naar reductie van uitstoot en productie van groene energie. Qua reductie is de agrarische sector de enige die op koers zit om de Kyoto-doelen te halen. Qua productie: 45% van de Nederlandse groene energie komt direct of indirect van onze sector.

Opslag van CO2

Maar dan wordt er nog een belangrijke factor totaal niet meegenomen: de opslag van CO2. Door het organische stofgehalte in de bodem te verhogen leg je koolstof vast, en daarmee doe je in feite het omgekeerde van olie oppompen uit de grond. De bijdrage hiervan is enorm; als we internationaal een 4 promille positieve organische stofbalans hebben – in 75 jaar van 3 naar 4% humus in de bodem – dan compenseren we de totale uitstoot van CO2 zoals die nu is!

Dan punt vier: de overheid. Dit vraagt een integrale visie van de overheid op milieuthema’s. Zo moet het mestbeleid goed bodembeheer mogelijk maken, en niet – zoals nu de boeren en tuinders in de andere richting dwingen.

Brede visie

Op het moment dat ik dit schrijf staan de verkiezingen nog voor de deur, inmiddels zijn ze net achter de rug. Waarschijnlijk zal de uitslag uitmonden in een brede coalitie met meerdere partijen. Ik hoop dat deze dan ook in staat is tot een brede visie, en niet verzandt in een verdeling van stokpaardjes.

Lees meer over de verkiezingen in het dossier


Beheer
WP Admin