KCB: meer zelfcontrole bedrijven, toezicht blijft

23-03 | Laatste update op 01-06 | |

Door brexit krijgen bedrijven van kwaliteitscontrolebureau KCB meer ruimte voor zelfcontrole. Bij import en export keurde KCB meer partijen af.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de KCB over 2021. Het bureau moest door brexit nadenken over toekomstige controletaken. Met ketenpartijen en NVWA is een systeem ontwikkeld waarbij bedrijven opgeleide controlemedewerkers zelf laten keuren. KCB houdt daar dan toezicht op en voert steekproeven uit. De komende maanden moeten deze bedrijven een inspectie ondergaan of de voorwaarden daarvoor zijn ingevuld. De brexit-eisen gaan in juli gelden voor groenten en fruit.

Ook telersverenigingen onder zelfcontroleregeling

Het KCB kende al sinds 2005 een regeling waarbij bedrijven met aantoonbaar goede inspectieresultaten minder vaak een KCB-inspectie ondergaan. Het aantal bedrijven dat onder dit Regelement interne kwaliteitscontrole (RIK) valt is gestegen door brexit. KCB gaat dat regelement dit jaar herzien omdat naast handelsbedrijven ook telersverenigingen zich ervoor aanmelden.

Aan de kant van handhaving heeft het KCB een jaar gezien met een hoger percentage afkeur bij zowel importpartijen groenten en fruit als exportpartijen.

KCB ziet ook toe op bijvoorbeeld herkomstaanduiding op verpakkingen en past tuchtrecht toe als grote overtredingen zijn geconstateerd. In 2021 is het aantal nieuwe tuchtrechtzaken afgenomen. Het aantal uitspraken bleef gelijk met 2020, maar de helft was afkomstig uit 2020. Er zijn minder nieuwe gevallen aangedragen in 2021. Bij die uitspraken zijn vrijwel alle zaken bevestigd. Wel kiezen bedrijven na een boete vaker voor een gang naar de rechter. Dat gebeurde in 5 gevallen in 2021.

Beter resultaat voor KCB

Financieel zag KCB in 2021 de winst toenemen. Het lijkt erop dat het uitstel van brexit daarin een rol speelt en de financiële vergoeding van de overheid voor de extra taken. Ook het aantal importinspecties steeg, met daardoor meer inkomsten. Het (bruto) resultaat steeg van € 0,3 miljoen in 2020 naar € 1,2 miljoen vorig jaar. De omzet zal in 2022 toenemen, ook weer vanwege brexit en een tariefstijging van 1,3%.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer