Doorgaan naar artikel

Kamer wil snellere voortgang tuinbouwdossiers

CDA en VVD willen meer snelheid op belangrijke onderdelen van de tuinbouwagenda. Dat bleek woensdag tijdens het Algemeen Overleg Tuinbouw in de Tweede Kamer.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels vraagt zich af waarom de evaluatie van het Fonds Kleine Toepassingen moet duren tot in 2020. Volgens hem is het simpel: het fonds om middelen voor kleine teelten bereikbaar te krijgen, is te krap. Er is meer geld nodig.

Schouten erkent dat de € 400.000 in 2018 is uitgegeven, maar heeft niet direct signalen dat het fonds te krap is. Op korte termijn is geen wijziging te verwachten nu de evaluatie pas in 2020 wordt afgerond. Volgens Schouten is de langere evaluatie nodig omdat naar meer inhoudelijke zaken wordt gekeken dan alleen het beschikbare budget.

‘Jaar vertraging is zonde’

Ook VVD-Kamerlid Arne Weverling probeerde Schouten te bewegen sneller nieuwe CO2-afvangtechnieken subsidiabel te maken voor glastuinders. De juridische omzetting van de status van CO2 van afval naar grondstof mag volgens Weverling geen hinder zijn voor een snelle beschikbaarheid. Schouten zei dat op zijn vroegst in 2021 de verbrede SDE-regeling met deze techniek kan worden uitgebreid. Dat heeft met procedurele zaken te maken, zoals een staatssteuntoets in Brussel. “Dat duurt toch echt een jaar.” Weverling: “Eigenlijk is er geen tijd te verliezen en moeten we het in 2020 willen toepassen. Het zou zonde zijn als dat pas in 2021 mogelijk wordt.”

Nutriënten en smaak

D66 werd op haar wenken bediend in het tuinbouwoverleg. Landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot vroeg de overheid te onderzoeken hoe de voedingswaarde van groente en fruit zich verhoudt tot moderne teelttechnieken. Hij vermoedt dat de bodembiologie door gebruik van kunstmest en productierassen minder nutriënten doorgeeft aan de vruchten. Dat geldt ook voor substraat. Schouten wees De Groot op een juist gestart topsectorenonderzoek ‘De Waarde van Groenten en Fruit’. In dat project werken bedrijven samen met kennisinstellingen aan een betere onderbouwing van de gezondheidswaarde van versproducten, door juist op de nutriënten te concentreren.

Smaakproef winnen

De Groot denkt dat voedingswaarde een blinde vlek is bij telers, maar ook de smaak van hun product. De Vaste Kamercommissie had in Duitsland een smaakproef bijgewoond, waarin de Nederlandse tomaat in veel gevallen niet goed scoorde ten opzichte van Duitse vruchten. Dat is een zaak van het bedrijfsleven zelf, zei Schouten. “Laat het een oproep zijn voor telers om de smaakproeven volgend jaar wel te winnen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin