Iets meer uitstoot broeikasgassen

04-09-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

De uitstoot van broeikasgassen lag in Nederland vorig jaar 1% hoger dan in 2015.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers voor glastuinbouw of landbouw zijn daarin niet los berekend. Bekend is dat de glastuinbouw vóór ligt in zijn streven naar reductie van CO2-emissie en daarmee afwijkt van industrie.

De stijging in 2016 van de totale uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) komt voor rekening van de chemische industrie, waar meer bedrijvigheid was in 2016. Ook is het toenemende verbruik van aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren een reden voor de stijging. Daarentegen daalde de hoeveelheid broeikasgassen die door elektriciteitscentrales werd uitgestoten.

Minister Kamp: sprake van trendbreuk

Minister Henk Kamp stelde vanmorgen in radio 1 nog altijd te geloven dat Nederland de CO2-doelstellingen zal halen. De Nederlandse Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in 2020 minimaal 25% lager is dan die in 1990. Volgens Kamp wijzen de cijfers over 2017 uit dat Nederland ondanks een economische groei van 3% een emissiedaling van 1% realiseerde. Kamp noemde dat een trendbreuk. De komende jaren pas wordt de Nederlandse inzet op uitstootreductie duidelijk, stelde Kamp.

Groene politiek

Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet alle bronnen die de stijging veroorzaken aanpakken, dus kolencentrales sluiten en groene industriepolitiek voeren. Verder zou de overheid het verkeer versneld moeten elektrificeren en het gas uit woonwijken halen.

Efficiency

Het CBS maakt in haar publicatie gebruik van de scores van bedrijfstakken op gebied van milieuefficiency. Zo bestaat een overzicht met hoeveel CO2 per euro toegevoegde waarde wordt uitgestoten. In de aardolie-industrie is dat bijna 12 kilo CO2 per euro toegevoegde waarde. Voor de tuinbouw is dat 1,51 kilo CO2 en voor de veehouderij 0,25 kilo CO2 per euro toegevoegde waarde. De uitstoot van broeikasgassen in de dierhouderij is via methaanuitstoot wel groter in omvang dan de uitstoot van CO2 door de glastuinbouw.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer