Hoogleraren pleiten voor CO2-heffing

24-04-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

Een groep van negentig hoogleraren vindt dat een nieuw kabinet meer moet doen voor een groene economie, onder andere met een CO2-belasting.

In een open brief in Trouw sommen ze maandag twaalf actiepunten op. Benoem een minister voor Energie en Klimaat, die leiding gaat geven aan de overstap naar duurzame energie, is hun eerste suggestie. Verder pleiten ze voor fiscale vergroening (‘de vervuiler betaalt‘). In plaats van CO2-emissiehandel pleiten de hoogleraren voor een CO2-belasting. Opnieuw pleiten de hoogleraren voor de sluiting van de vijf resterende kolencentrales in uiterlijk 2020 en het invoeren van een kilometerheffing.

Koploper worden

De maatregelen zijn hard nodig, zeggen de wetenschappers, omdat Nederland nu nog diep is geworteld in de fossiele economie en onderaan de Europese ranglijst bungelt wat betreft duurzame energie. Om ons land koploper te maken in de nieuwe economie zijn moed en leiderschap nodig, aldus de professoren.

Investeren in duurzame energie

Een nieuw kabinet moet veel investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld wind op zee, zon op daken en aardwarmte. Ook moet er € 2 miljard aan subsidie komen voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.

Wordt een kilometerheffing ingevoerd, dan moet tegelijk ook fors worden geïnvesteerd in innovatie van het openbaar vervoer, vinden de hoogleraren. Dat kan worden betaald uit de inkomsten van de kilometerheffing.

Aardbevingsschade

Het actieplan bevat ook een voorstel voor een onafhankelijke regeling voor de aardbevingsschade in Groningen. Er moet een schadefonds komen waarin € 5 miljard zit en waaruit iedereen die schade heeft een bedrag kan krijgen. De hoeveelheid gas die uit de Groningse velden wordt opgepompt moet binnen vijftien jaar tot nul zijn teruggebracht.

De brief is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Maastricht University. Onder de ondertekenaars zijn oud-minister Jacqueline Cramer, oud-SER-voorzitter en Rabo-topman Herman Wijffels en klimaatdeskundige Pier Vellinga.

Auteurs: ANP en Groenten&Fruit

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer