Doorgaan naar artikel

‘Herstructurering Westland echt van grond krijgen’

Dit jaar moet met het herstructureringsfonds van overheden van €7 miljoen de herstructurering in Greenport Westland/Oostland ‘daadwerkelijk aan de praat gekregen worden’.

Dat zegt voorzitter van die Greenport Adri Bom-Lenstra, tevens verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Na het opstellen van de gebiedsverkenning Westland in het afgelopen jaar willen we echt doorpakken in 2017 met modernisering en herstructurering.” Bom-Lenstra doet haar uitspraak in een interactief jaarverslag van de Greenport. Die €7 miljoen wordt ingezet in het zogeheten HOT-traject van overheden en bedrijfsleven, al noemt Bom-Lenstra dit traject niet.

Stappen zetten voor energieverduurzaming

Dit jaar wordt ook voor de energietransitie belangrijke stappen verwacht. Wethouder energie José van Egmond van gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt dat dit jaar slagen gemaakt moeten worden om met geothermie in het Westland en restwarmte in het Oostland daadwerkelijk energieverduurzaming te bereiken. Ook Van Egmond zegt dat in het jaarverslag van de Greenport, waarvan ze bestuurslid is. “In 2017 gaan we kijken hoe we nog meer geothermie in het Westland van de grond kunnen krijgen en hoe we mee gaan liften op restwarmte in het Oostland. Eerst moet daarvoor concreet worden wat de benodigde investeringen zijn.

Roadmap Next Economy

In 2017 wil de Greenport ook dat concreet wordt hoe digitalisering de toekomst van de tuinbouwketen kan beïnvloeden. Daarvoor loopt nu onderzoek in de Roadmap Next Economy. Met de uitkomsten wil de Greenport Westland Oostland in gesprek met het bedrijfsleven.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin