Doorgaan naar artikel

Herstelplan Veerman eind deze week van start

Eind deze week kunnen de handtekeningen worden gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen overheid en tuinbouwbedrijfsleven. De zogeheten Coalitie HOT gaat zich onder leiding van Cees Veerman de komende vier jaar met een zware bezetting hard maken voor betere afzet, herstructurering, infrastructuur en energie en voor een plan rond GMO en mededinging.

Vandaag heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland groen licht gegeven voor deelname aan het herstelplan. Eerder vandaag berichtte Gfactueel.nl al over de oprichting van de Stichting Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT), met daarin Rabobank, de Federatie VruchtgroenteOrganisaties en FloraHolland. Die stichting vormt vanaf komende vrijdag, samen met de provincie Zuid-Holland het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Westland, de Coalitie HOT. Net als de stichting staat ook de Coalitie HOT onder leiding van Cees Veerman.

Coalitie HOT gaat zich zeker twee jaar lang inzetten voor een duurzame herstructurering van de glastuinbouw in heel Nederland, het stimuleren en faciliteren van verbetering van infrastructuur, logistiek en energievoorziening ten behoeve van die glastuinbouw en een verbetering van de marktstructuur. Na twee jaar volgt een evaluatie waarna een vervolg van weer twee jaar is voorzien.

Satellieten

Onder de overkoepelende stuurgroep van Coalitie HOT hangen vijf zogeheten satellieten, die relatief autonoom zullen werken. De satelliet Afzetstructuur wordt geleid door Cees Veerman. Agrologistiek wordt geleid door voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs. De satelliet Herstructurering wordt getrokken door Rob van den Ende van de Rabobank. Infrastructuur en Energie wordt geleid door Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber en Westlands wethouder Theo Duijvestijn. En topambtenaar Hans Hoogeveen van EZ zit de satelliet GMO en ACM voor.

Adviesgroep Telers

Het plan van aanpak waar de leden van Coalitie HOT hun handtekening onder zetten, bevat concrete acties als ontwikkelen van market intelligence, ketenontwikkeling, promotie, lobby, maken van ontwikkelplannen per gebied, zorgen voor transportnet voor warmte, realiseren aardwarmte en het realiseren smart webs waarbij bedrijven elkaar energie kunnen leveren.

Naast bestuurders en (oud)-politici is er ook een rol voor een zestal tuinders. Zij gaan de Adviesgroep Telers HOT bemensen. Twee telers nemen zitting namens Floraholland, twee vanuit LTO Glaskracht en twee namens de Federatie VruchtgroenteOrganisaties.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin