Doorgaan naar artikel

Koopoptie instrument herstructurering glas Westland

Koopoptie instrument herstructurering glas Westland

Koopoptie instrument herstructurering glas Westland

De gemeente Westland wil koopopties afsluiten met tijdelijke vergunningen voor braakliggende tuinbouwpercelen die nu voor andere doelen worden gebruikt.

Daarmee hoopt de gemeente de angel uit de discussie te halen, die is opgelaaid na een steviger handhavingsbeleid. De gemeente heeft sinds een jaar strijdig gebruik hoger op de agenda staan en meer mankracht ingezet om dat tegen te gaan. In een aantal gevallen worden oud-tuinders daarmee hard getroffen. Een raadswerkgroep van de gemeente concludeert nu dat dit beleid het draagvlak onder herstructurering kan ondermijnen en pleit voor een constructie met koopopties voor gevallen die al voor 2015 bestonden. Dat betekent dat strijdig gebruik is toegestaan zolang de grond niet direct nodig is voor een herstructureringsproject. Als zo’n plan zich concreet aandient zou de eigenaar de grond dan tegen agrarische waarde moeten verkopen aan de gemeente die dat direct doorverkoopt aan de ontwikkelaar.

Reële agrarische prijs

Met de eigenaren van de gronden wil de gemeente in gesprek raken over gebruik van deze percelen. Lukt het niet tot een oplossing te komen, kan altijd nog het instrument handhaving worden ingezet, concludeert de raadswerkgroep. Dat blijkt uit een memo van wethouder Ouwendijk. Hij spreekt daarbij van een reële agrarische prijs.

De komende drie jaar moet voor ontwikkelende glastuinbouwbedrijven in het Westland 200 hectare aan nieuwe glaskavels zijn gecreëerd door herstructurering. Dat is de doelstelling van de werkgroep modernisering glastuinbouw Westland onder voorzitter van Arnold Hordijk, oud-directeur van FloraHolland via Coalitie HOT. Er moeten kavels klaar liggen voor de bedrijven van de toekomst. Die kavels moeten drie tot 10 hectare groot zijn, zodat ondernemers die door willen ontwikkelen dat ook kunnen doen in het Westland. Op dit moment worden gebiedsplannen in vertrouwelijkheid opgesteld.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin