Doorgaan naar artikel

Glyfosaat opnieuw op EU-agenda

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (Echa) in Helsinki staat op het punt een oordeel te geven over onkruidbestrijder glyfosaat.

Mede op basis van het advies van het Echa beslist de Europese Commissie dit jaar over de verlengde toelating. Aanvankelijk zou Echa vorige week al tot een oordeel komen, maar een persconferentie van het comité werd op het laatste moment afgelast. De commissie was er nog niet uit, zo bleek.

Bijna 300 reacties op conceptvoorstel Echa

Echa heeft bijna 300 reacties gekregen op het conceptvoorstel om de onkruidbestrijder te classificeren als gevaarlijk, maar niet als kankerverwekkend. Glyfosaat veroorzaakt ernstige oogschade als de ogen ermee in aanraking komen en het kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling, stelt het concept. Het is langdurig giftig langdurig voor het waterleven, aldus het concept voor de classificering en etikettering van glyfosaat, dat in mei 2016 werd gepubliceerd.

Veronderstelde kankerverwekkendheid

De reacties van burgers en instanties richten zich met name op de veronderstelde kankerverwekkendheid van het gewasbeschermingsmiddel. Aanleiding is onder meer een beoordeling door het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie, die stelde dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. Nederland heeft als lidstaat de beschikbare onderzoeken (dierproeven en epidemiologische data) kritisch beoordeeld en komt tot de conclusie dat noch op grond van epidemiologisch onderzoek, noch op grond van dierproeven de conclusie gerechtvaardigd is dat glyfosaat als kankerverwekkend moet worden beoordeeld.

De Europese Commissie geeft zich een halfjaar de tijd om na het uitgebrachte advies van het Echa met een oordeel te komen over glyfosaat. De tijdelijke verlenging van het middel loopt tot een halfjaar nadat Echa een advies heeft uitgebracht en uiterlijk tot het eind van dit jaar. Daarvóór moet de Europese Commissie met een besluit komen.

Europees burgerinitiatief tegen glyfosaat

Ondertussen loopt er een burgerinitiatief in de EU, dat aandringt op een verbod van het middel. Het burgerinitiatief heeft tot 25 januari van het volgend jaar de tijd om de vereiste 1 miljoen handtekeningen in ten minste zeven lidstaten te verzamelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin