Doorgaan naar artikel

Meer biologische landbouw, lagere prijzen

Het plan om het Europese landbouwareaal voor een kwart te gebruiken voor biologische productie, zal leiden tot lagere consumentenprijzen voor biologische producten.

Dat zegt Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bij de presentatie van zijn actieplan voor de toekomst van de biologische landbouw in de Europese Unie. Terwijl biologische producten aantrekkelijker worden voor de consument door lagere prijzen, verwacht Wojciechowski dat de boereninkomens er juist door omhoog kunnen gaan. Wojciechowski lichtte de plannen van de Europese Commissie donderdag in Brussel toe via een online persconferentie.

Overstappen op bio biedt kans

Volgens de Pool is het actieplan voor de biologische landbouw een kans voor de middelgrote en kleine landbouwbedrijven in Europa. Hij zei letterlijk dat kleine bedrijven nu de concurrentie niet aankunnen met hun gangbare collega’s en dat overstappen naar biologische landbouw hen een kans biedt. “Voor hen is het zwemmen of verdrinken. Ze schakelen over op biologisch of ze stoppen.”

Recht hebben op extra inkomensondersteuning

Wojciechowski wil dat de Europese consument uiteindelijk meer gaat besteden aan biologische producten. Gemiddeld besteed de Europese consument nu € 84 per jaar aan biologische producten, variërend van € 1 tot € 344 per hoofd van de bevolking.

Een van de elementen van het plan is dat boeren die overschakelen op de biologische productie recht hebben op de extra inkomensondersteuning via de zogenoemde eco-regelingen die in de inkomenssteun van de EU zitten. Tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en Europese raad van landbouwministers wordt nog onderhandeld over het aandeel van het budget voor de inkomenssteun dat voor de eco-regelingen wordt uitgetrokken. De Europese landbouwraad wil 20%, het parlement wil 30%.

Geen bindende doelen gesteld

Hoe Wojciechowski de doelstelling (meer dan 40 miljoen hectare landbouwgrond biologisch in 2030) wil bereiken, is onduidelijk. Lidstaten moeten in hun strategische plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wel ‘ambitieuze doelstellingen’ formuleren, maar er worden geen bindende doelen gesteld. Wojciechowski wil niet zo ver gaan dat hij de nationale plannen afwijst als ze niet ambitieus genoeg zijn. “We blijven in dialoog.”

Een lagere of hogere btw

Nederland heeft in Europa (samen met onder andere Polen en Ierland) een relatief laag areaal biologische landbouw; ongeveer 3,5%. In Oostenrijk ligt het percentage al boven de 25%. Zweden en Estland zitten rond de 20% en Italië, Letland en Tsjechië rond de 15%. De landbouwcommissaris zegt dat lidstaten alle middelen kunnen inzetten om de biologische productie en consumptie te bevorderen. Daar hoort ook een lagere of hogere btw bij, zegt hij, ‘al is dat niet mijn competentie’. De Europese Commissie maakt geen extra geld vrij dat aan de landbouwbegroting wordt toegevoegd. Het actieplan voor de biologische landbouw komt geheel uit het bestaande landbouwbudget.

We willen de consument helpen een geïnformeerde keus te maken en we willen de boeren steunen bij de omschakeling

Frans Timmermans, de commissaris die de supervisie heeft over de zogenoemde Green Deal waar het actieprogramma voor de biologische sector onder valt, zegt dat de balans met de landbouw moet worden hersteld. “De landbouw is een van de belangrijkste veroorzakers van het biodiversiteitsverlies, maar biodiversiteitsverlies is ook een belangrijke bedreiging voor de landbouw.” Hij zegt dat de verantwoordelijkheid niet alleen rust bij de agrarische sector. “Dit gaat de gehele voedselketen aan. Met dit actieplan willen we de vraag naar biologische producten een impuls geven, we willen de consument helpen een geïnformeerde keus te maken en we willen de boeren steunen bij de omschakeling. Hoe meer land gebruikt wordt voor de biologische landbouw, hoe beter het is voor de bescherming van de biodiversiteit.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin