Glastuinders willen grenzeloos groeien

06-07-2015 | Laatste update op 05-10 | |
Glastuinders willen grenzeloos groeien

Ook telers meer laten profiteren van de internationaliseringstrend in de tuinbouw, daarvoor gaat de de ondernemersgroep Grenzeloos Groeien. De eerste kennisworkshop staat gepland voor 9 juli .

Initiatiefnemers van de telersgroep voor internationaal ondernemen zijn Eric Moor van Sion Orchids, Ferdi van Elswijk  van Telersvereniging Prominent, Ronald Grootscholten van Florpartners en Peter van Duijn van Van Duijn & Partners. “We hebben een verkenningsronde gedaan langs diverse glastuinders, waarvan de meeste ook een teeltlocatie hebben in het buitenland. Omdat ze hun afnemers jaarrond willen bedienen, of omdat ze willen meegaan in de local for local-trend”, vertelt Peter van Duijn. “Uit deze gesprekken bleek dat de internationalisering bij de meeste tuinders weinig gestructureerd verloopt; zij springen meestal in op datgene wat op hun pad komt. Bijvoorbeeld naar aanleiding van toevallige ontmoetingen. Keuzes worden nauwelijks gebaseerd op uitgebreid onderzoek of gedegen informatie. Daarbij ‘lekt’ kennis nu vaak weg naar het buitenland, zonder dat Nederlandse telers hier echt iets aan verdienen. Dit moet veranderen; er moet een verdienmodel komen om de inzet van Nederlandse kennis in het buitenland te verzilveren.”

Ferdi van Elswijk van telersvereniging Prominent onderschrijft dit. “Ook op onze bedrijven zie ik dat ondernemers grotendeels reactief te werk gaan, als het om internationalisering gaat. Terwijl we hierin eigenlijk proactief zouden moeten zijn. Onder meer door eerst goed inzichtelijk te maken welke landen mogelijkheden bieden voor internationalisatie en daarop actie te ondernemen.”

Internationaliseren is volgens Van Elswijk een absolute must om toekomstperspectief te creëren voor de Nederlandse tuinbouw. “We zijn nog steeds glastuinbouwland nr.1, maar moeten wel in actie komen om onze positie veilig te stellen en om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. Daarbij wordt steeds meer duidelijk dat we het met alleen kostprijsdenken, waar wij als Nederlandse tuinbouw jarenlang op hebben ingezet, niet gaan winnen. In veel landen om ons heen kan nu al goedkoper worden geteeld dan in Nederland.”

Workshops

Het samenwerkingsverband waarbij zich inmiddels 19 telers hebben aangesloten, heeft twee doelen: leren van elkaars ervaringen en onderzoeken welke landen kansen bieden voor de teelt van bepaalde producten. Om ervaringen uit te wisselen, worden vier speciale kennisworkshops georganiseerd. De eerste sessie vindt plaats op 9 juli bij Prominent in ‘s-Gravenzande.

Naar aanleiding van de vragen en knelpunten die in de workshops naar voren komen, bepaalt het samenwerkingsverband haar verdere activiteiten. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het organiseren van handelsmissies naar bepaalde landen, deelname aan beurzen of het regelen van een eerste contact met buitenlandse investeerders. Van Elswijk: “We zouden bijvoorbeeld een teelt- en exploitatieformule kunnen ontwikkelen voor bedrijven in het buitenland, die vervolgens wordt uitgerold. In ruil voor onze inspanningen, de inzet van onze kennis en ‘groene vingers’, kunnen we dan bijvoorbeeld een bepaald aandeel in het bedrijf ontvangen. We willen in ieder geval niet toe naar uurtje-factuurtje.”

Ondernemers die belangstelling hebben om deel te nemen aan Grenzeloos Groeien kunnen contact opnemen met r.grootscholten@florpartners.nl.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer