Glastuinbouw met CO2-besparing witte raaf

09-08-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De glastuinbouw zal in 2020 mogelijk 0 tot 1 megaton CO2 meer besparen dan voorspeld, maar op andere fronten scoort Nederland slechter dan voorzien.

Bureau CE Delft zet het succes in de glastuinbouw naast een aantal recente negatieve ontwikkelingen waardoor Nederland de totale CO2-doelstelling voor 2020 niet haalt en mogelijk tot 10 Mton teveel blijft produceren.

Negatieve ontwikkelingen

Dat blijkt uit het rapport ‘Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?’. Vooral de dalende import van elektriciteit zal volgens het bureau een potentieel sterk negatief effect hebben op de CO2-balans. Als Nederland alles zelf produceert, kan dat tot 7 Mton extra CO2-productie betekenen in 2020.

Ook het stopzetten van het project om CO2-opslag te realiseren voor de kolencentrale Uniper kan volgens CE Delft een negatief effect hebben van 1,2 Mton in 2020. Een tragere groei van de ontwikkeling van wind op land kan een effect hebben van 0,3 tot 1,7 Mton.

Effect areaalkrimp

De onderzoekers keken voor dit rapport in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) niet in detail naar de glastuinbouw. Uit de Nationale Energieverkenning en recent onderzoek van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) concludeert CE Delft dat de glastuinbouw mogelijk op de CO2-doelstelling komt of er onder blijft (tot 1 Mton). Uit die rapporten blijkt dat een areaalkrimp van kassen en minder WKK-gebruik, maar ook besparing, tot een snellere daling van CO2-uitstoot leidt.

Voor de glastuinbouw zelf is de CO2-norm bijgesteld door de ontwikkeling van areaal en WKK-gebruik, omdat deze factoren niet een verdienste zijn van de sector.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer