Gewasbescherming

Zo houd je gewassen gezond

GewasbeschermingEen gezond gewas is de basis voor een goede productie en kwaliteit. De basis daarvoor is een gezonde bodem en een ongestoorde groei. Alleen dan kan de inzet van gewasbeschermings-middelen zo minimaal mogelijk zijn.

Op deze pagina staat een overzicht van middelen en methoden en de laatste ontwikkelingen rond toelatingen in de vollegrondsgroenteteelt:

Spuittechniek

Precisielandbouw

Biostimulanten

Beschikbaarheid middelen

Mechanische onkruidbestrijding

Hulpstoffen