Geen dividend Harvest House voor coronaherstel

02-07-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Snijpunt
Foto: Snijpunt

Harvest House heeft maatregelen genomen om de klap van de coronacrisis bij haar verwerkingstak op te vangen. Winst gaat naar de reserves.

Dat blijkt uit het jaarverslag van één van de grootste afzetorganisaties in Nederland. De impact van de coronacrisis doet zich voelen in een aantal bedrijfsonderdelen, maar het effect op het gehele concern is nog niet zeker. Harvest House stelt dat de continuïteit niet in het geding is.

Voor de betroffen onderdelen maakt Harvest House gebruik van steunmaatregelen en is uitstel van aflossing verkregen. Zo heeft snijderij Snijpunt zes maanden uitstel gekregen. Deze horecaleverancier was juist overgenomen en uitgebreid. Omdat Harvest House gebruik maakt van de steunmaatregelen van de overheid, is ook besloten geen dividend uit te keren aan de leden, maar deze in de reserves te laten vloeien.

Jaarcijfers stabiel

De jaarcijfers van Harvest House over 2019 zijn stabiel. De omzet groeide 12% naar € 834,9 miljoen. Dat bestaat uit bemiddelingsomzet en omzet van de handelsbedrijven. De bemiddelingsomzet groeide naar € 657,4 miljoen (was € 587,2 miljoen). Er was ook groei bij de handelsbedrijven die een deel van de Harvest House producten afzet. Dat deel bleef in 2019 boven de 70%. De groei van de handelsbedrijven was vooral in Europa. In Nederland en buiten Europa daalde de omzet licht.

Het bedrijfsresultaat bleef in 2019 stabiel op € 3,7 miljoen. Op last van de belastingdienst mag Harvest House niet langer resultaat onbelast aan telers uitkeren. De betaling vennootschapsbelasting bedroeg in 2019 € 717.170 (2018: € 582.634)

Schulden aflossen

De schulden aan kredietinstellingen daalden in 2019 stevig naar € 13,3 miljoen. Ook de post achtergestelde leningen daalde naar € 13,1 miljoen (was € 16,9 miljoen). Er kwam daarmee geld vrij naar leden. Tegelijk bleef meer productgeld in de boeken en daalden de liquide middelen. Ook boekte Harvest House goodwill af en daalde de post immateriële vaste activa naar € 3,9 miljoen (was € 9,3 miljoen).

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer