Doorgaan naar artikel

Gebreksziektenveld legt gebreken in prei bloot

Zestig jaar lang per object een bepaald voedingselement consequent niet geven. Dat is wat er op het gebreksziektenveld op PPO Marwijksoord in het Drentse Rolde gebeurt. Dit jaar werd daar voor het eerst door Agrifirm Plant gekeken naar de effecten op prei.

Prei blijkt op het gebreksziektenveld op PPO Marwijksoord vooral gevoelig voor magnesium- en kaligebrek. Stikstofgebrek uit zich in een duidelijk lichter gewas, maar het gewas blijft wel aan de groei. Dat is bij sterk magnesium- en kaliumgebrek niet het geval; daar is de groeiachterstand min of meer desastreus.De resultaten van deze extreme omstandigheden zijn te vertalen naar de praktijk, in die zin dat naast stikstof, met name magnesium en kalium van grote invloed zijn op de ontwikkeling van prei. Agrifirm Plant gaat deze resultaten vertalen naar een monitoringssysteem om de bemesting van prei verder te optimaliseren, legt teeltspecialist Johan Brooijmans uit.Het gebreksziektenveld werd in 1953 op Marwijksoord aangelegd om het effect van te lage gehaltes aan voedingselementen te zien op een traditioneel veenkoloniaal (akker)bouwplan met granen en aardappelen daarin. Nu wordt het gebruikt om te kijken hoe gewassen groeien op een stuk grond waar al zestig jaar per object één voedingselement nooit meer is toegediend. Dan gaat het om stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, koper of borium. Ook worden pH-effecten en het effect van landbouwzout bekeken.Het referentieobject is jaarlijks optimaal bemest voor het te telen gewas. In dat object staat de prei dan ook het beste, hetgeen bevestigt dat een optimale bemesting van alle voedingselementen tot de beste resultaten leidt. Ook komt het pH effect duidelijk naar voren. Bij een pH van 4,3 groeit prei slecht; van een hoge pH van 6,3 heeft prei geen last.Bekijk hier de fotoreportage over dit onderwerp.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin