Doorgaan naar artikel

‘Extra ogen ondersteunen telers kleinfruit’

Foto: Roel Dijkstra

Foto: Roel Dijkstra

Voor een rendabele teelt van kleinfruit in Nederland moeten alle teeltaspecten op elkaar ingespeeld zijn om hoge producties en tevens hoge kwaliteit te realiseren.

Dit geldt voor alle kleinfruitgewassen, bij teelten uit de grond zoals braam en framboos, maar ook bij teelten in de grond zoals blauwe bes.

De mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de behoefte van de planten gedurende de teelt, nemen toe. Denk hierbij aan de inzet van sensoren voor onder meer inzicht in de vochtigheid van het substraat, maar ook aan de inzet van drones om de steeds grotere percelen met camera’s van bovenaf te kunnen beoordelen.

Vertaling van technische mogelijkheden naar praktijk

De vertaling van wat camera’s in beeld kunnen brengen naar praktische teeltoptimalisatiemaatregelen, is in ontwikkeling. Dergelijke technische mogelijkheden kunnen naar de toekomst toe telers ondersteunen in hun beslissingen. Extra ogen die de teler ook nog eens extra onderbouwing geven in hetgeen er gedaan moet worden. Tijdig ingrijpen en tijdig in beeld hebben dat er maatregelen genomen moeten worden in de teelt, met als doel het voorkomen van ziekten en plagen en optimaliseren van de teelt.

Het maximale uit de plant halen met gezond plantmateriaal

De investeringskosten in de teelt van braam en framboos zijn hoog, waardoor het extra van belang is om het maximale uit de plant te halen. Het starten met gezond plantmateriaal vormt hiervoor de basis. De plantenkweker speelt hierbij een zeer grote rol. Ook in de opkweek van plantmateriaal geeft de inzet van sensoren extra inzicht in het verloop van de groei en de gewenste omstandigheden.

Beheer
WP Admin