Doorgaan naar artikel

EU-wetten rond CO2-sectorsysteem complex

De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre er sprake is van staatssteun, binnen de combinatie van het voorgestelde CO2-sectorsysteem en een verlaagde energiebelasting.

Gisteren (28 november) gaf staatssecretaris  Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een kamerstuk een toelichting op het intrekken van een wetswijziging CO2-emissies glastuinbouw. De sector had de wens en inzet om per januari 2013 te starten met een nieuw CO2-sectorsysteem. Daarmee zouden telers beter op grond van individuele bedrijfsprestaties afgerekend kunnen worden op hun bijdrage om binnen het plafond van de collectieve sectorale  CO2-emissieafspraken te blijven.

EU-beoordeling

EU-wetgeving heeft dit echter verijdeld. Volgens de toelichting is er binnen het beoogde individuele CO2 -kostenvereveningssysteem sprake van staatssteun, bovenop staatssteun in de vorm van een lagere energiebelasting (EB). Dat maakt de beoordeling heel complex. Een goedkeuring voor 1 januari 2013 wordt daarom niet haalbaar geacht. Het vraagt meer tijd om in overleg met de sector te komen tot een individueel CO2 kostenvereveningssysteem waarvan verwacht mag worden dat die wel de goedkeuring van de toetsingscommissie kan verkrijgen. De bedoeling is om dit in 2015 in te kunnen voeren.

Rob van der Valk van LTO Glaskracht:  “We hadden dit niet verwacht. Het licht allemaal veel complexer dan gedacht. We moeten nog helder krijgen wat precies de knelpunten zijn, en wat er wel kan.”

Inmiddels is wel een aanmelding bij de Europese Commissie ingediend voor verlenging tot en met 2014 van het huidige systeem. Dit wordt wel haalbaar geacht zonder dat het een een risico vormt voor het verlaagde EB-tarief per 1 januari 2013.

CO2-doelen

De collectief tussen sector en overheid afgesproken CO2-reductie blijft ongewijzigd. Nederland ligt ruim op koers voor het halen van de  algemene doelstelling in 2020. Er is sprake van een ruime marge tussen de raming aan uitstoot in 2020 en de gestelde normen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin