Doorgaan naar artikel

Enza Zaden: Stevige omzetgroei, lagere winst

Enza Zaden boekte in 2023 een omzet van € 440 miljoen, opnieuw een stijging van 10 procent. Door kostenstijgingen daalde de nettowinst van € 68,1 miljoen naar € 44,9 miljoen.

Dat valt op te maken uit het gedeponeerde jaarverslag van het groenteveredelingsbedrijf uit Enkhuizen. Enza Zaden kwam door autonome groei uit op een omzet van € 440 miljoen. Bijna de helft van de omzet wordt buiten Europa gehaald (€ 212 miljoen), waar de groei met 12 procent het grootst was. In Europa (buiten Nederland) groeit Enza ruim 5 procent. In Nederland is de omzetgroei 17 procent, maar met € 53,8 miljoen is dat een bescheiden deel van de bedrijfsactiviteiten.

Stijgende kosten drukken resultaat Enza Zaden

Enza Zaden zag net als in 2022 de kosten stevig oplopen, wat het resultaat drukte. Met een netto resultaat na belasting van € 44,8 miljoen haalt Enza Zaden niet de winstgevendheid van 2022 (€ 68,1 miljoen). Ook in 2022 zorgden kostenstijgingen voor druk op het resultaat. Enza Zaden zag loonkosten oplopen met € 15 miljoen, een stijging van 13,9 procent. Deels komt dat door een uitbreiding van het personeelsbestand van 7,5 procent. Het bedrijf heeft 2.526 werknemers in dienst met iets meer dan een derde gestationeerd in Nederland.

Naast gestegen loonkosten, stegen ook kosten voor onderzoek, pensioenen en zag de zaadveredelaar de belastingdruk wat oplopen, ondanks fiscale afspraken over innovatie-uitgaven. Dat de kosten in 2023 hoger zouden zijn, was voorzien, stelt een woordvoerder. “Enza Zaden is een familiebedrijf met een lange termijn perspectief. We houden ons aan ons strategisch plan, wat betekent dat we blijvend investeren in innovatie en de groei van het bedrijf.” Na Covid-jaar 2022 stonden er bovendien nog geplande investeringen en activiteiten open.

De kostenstijgingen zijn niet automatisch door te berekenen. “Inflatie is deels door te berekenen. Een ander deel van de kostenstijging is de investering in onze innovatie en groei. Enza Zaden streeft naar zo hoog mogelijk productkwaliteit, daar concurreren we op.”

Minder dividend

Uit het jaarverslag valt verder op te maken dat aandeelhouders ruim € 11 miljoen aan dividend uitgekeerd krijgen. De rest van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Vorig jaar lag de uitkering aan aandeelhouders met € 17 miljoen, behoorlijk hoger. Dit betekent dat het grootste gedeelte binnen het groenteveredelingsbedrijf blijft voor verdere investeringen in de groei van het bedrijf.

Dit lopende boekjaar opende Enza Zaden twee nieuwe locaties in Voorst en in Luttelgeest. Ook is er een start gemaakt met uitbreidingen op de locatie in Enkhuizen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin