Doorgaan naar artikel

Effect van energiebesparing kassen nu vastgesteld

Extra licht in de Winterlichtkas door de 'gekartelde' ophanging van het scherm. -foto: Ton van der Scheer

Extra licht in de Winterlichtkas door de 'gekartelde' ophanging van het scherm. -foto: Ton van der Scheer

Wageningen UR heeft de CO2-besparing berekend die de Nederlandse glastuinbouw haalt met energiebesparing door met name Het Nieuwe Telen.

Dat sectorbrede effect op CO2-uitstoot was nog niet bekend. Energiebesparing droeg voor circa 30% bij aan de reductie van de CO2-emissie in de periode 2010-2015. Vooral met selectief verwarmen en luchten en het gebruik van een tweede scherm compenseert meer dan de groei van het energieverbruik door de stijgende winterproductie met belichting. Dat blijkt uit de studie ‘Effect intensivering, extensivering en energiebesparing op CO2-emissie Nederlandse glastuinbouw’.

Substantieel

De uitkomsten zijn belangrijk omdat deze inzicht geven in hoe de energiedoelen van de glastuinbouw gehaald kunnen worden. Het effect van energiebesparing blijkt daarin substantieel, aldus de onderzoekers.

Uit de eind vorig jaar verschenen jaarlijkse Energiemonitor glastuinbouw 2015 bleek al dat de jaarlijkse CO2-emissie van de glastuinbouw in de periode 2010-2015 met 1,97 Mton is afgenomen. Dit kan vooral (79%) worden verklaard door een krimp van het glasareaal, minder verkoop van elektriciteit, meer inkoop elektriciteit, minder inkoop warmte en meer gebruik van duurzame energie.

Intensivering en extensivering

Het resterende deel van circa 21% was nog onbekend omdat de factoren intensivering (meer belichting), extensivering (koudere teelten) en energiebesparing door elkaar heen liepen. De effecten van deze drie factoren zijn in dit onderzoek afzonderlijk gekwantificeerd. Door intensivering is de CO2-emissie met 0,28 tot 0,40 Mton toegenomen en door extensivering met 0,13 Mton afgenomen. Het effect van energiebesparing bedroeg een daling van 0,50 tot 0,70 Mton.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin