Doorgaan naar artikel

€ 60 miljoen gevraagd voor plantgezondheid

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De plantaardige sectoren, onder aanvoering van de glastuinbouw, hebben de komende 5 jaar € 60 miljoen nodig voor plantgezondheid.

Dat is een van de onderdelen van het Tuinbouwakkoord dat op 14 maart officieel wordt gesloten in aanwezigheid van landbouwminister Carola Schouten. Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland zegt dat het geld nodig is voor de ontwikkeling van betere teelmethoden, voor de verdere ontwikkeling van de geïntegreerde gewasbescherming met voldoende middelen en het inzetten van nieuwe veredelingstechnieken.

Alle sectoren vertegenwoordigd

Het Tuinbouwakkoord is een afspraak tussen verschillende provincies, het tuinbouwcluster Greenport Holland en Greenport Nederland waarin tuinbouwprovincies, kennisinstellingen en bedrijven zijn verzameld. De bloembollensector, de bloementeelt, de handel en de kassenbouwers zijn bij het akkoord betrokken. Van der Tak geeft aan dat alle plantaardige sectoren vertegenwoordigd zijn.

Nog geen concrete doelstellingen

In het akkoord staan nog geen concrete doelstellingen waaraan partijen zich verbinden. “Maar we spreken wel af dat we binnen een jaar met die doelstellingen komen”, aldus Van der Tak. Het Tuinbouwakkoord is breder dan plantgezondheid. De erkenning van seizoenswerk is een ander thema, evenals de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In de veredeling is hoogwaardige kennis nodig, waaraan op verschillende niveaus in het onderwijs aandacht besteed kan en moet worden. “Het gaat over een hightechindustrie waar goede teeltmanagers nodig zijn, maar ook mensen die kennis hebben van gewassen, energie en klimaat.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin