Glas

Nieuws

Nationale Greenport klaar voor tuinbouwakkoord

Met de oprichting van Greenport Nederland kunnen provincies, Rijk en tuinbouworganisaties werken aan een breed tuinbouwakkoord.

De tuinbouwpartijen en provincies zijn binnen Greenport Nederland in overleg met het Rijk over een breed tuinbouwakkoord met mogelijk extra steun en inzet van het kabinet op innovatie en internationalisering. Een motie van Tweede Kamerlid Arne Weverling eind 2017 betekende de start van het overleg met minister Carola Schouten in Greenport Nederland.

Scherpe vernieuwing

Provincie Zuid-Holland noemt verticale teelt, sensortechnologie en robotica als noodzakelijke vernieuwing van het areaal, naast de energietransitie. Zuid-Holland herbergt 60% van het glastuinbouwareaal. Met de vorming van een Greenport Nederland kan de concurrentiepositie van de glastuinbouw verbeteren, aldus Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Van die nieuwe koepel Greenport Nederland is Jaap Bond tijdelijk voorzitter. “Om als tuinbouwland mondiaal koploper te blijven, is samenwerking vanuit een centraal punt noodzakelijk”, aldus Bond. Greenport Nederland is overigens niet te verwarren met Greenport Holland.

Volgens Bom-Lemstra is een jaar geleden al door de regionale Greenports met overheden en tuinbouw gewerkt aan een agenda. Greenport Nederland wil nu progressie boeken op het gebied van klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt.

Geen Productschap

In Greenports Nederland is ook het bedrijfsleven betrokken, maar afzetorganisaties zijn voor andere meer marktgerichte zaken aangesloten bij koepels als Federatie VruchtgroenteOrganisaties en GroenteFruitHuis.

Door het ontbreken van het accent van Greenport Holland op marktzaken en de dominantie van overheden gaat een vergelijking met het oude Productschap Tuinbouw niet op.

Of registreer je om te kunnen reageren.