Doorgaan naar artikel

Duits areaal vollegronds- en glasgroente groeit

De vollegrondsgroente- en de glasgroenteteelt in Duitsland groeien.

Dat blijkt uit cijfers van het Statistische Bundesamt.

Ten opzichte van de voorlaatste inventarisatie in 2010 nam het areaal met ruim 8.000 hectare toe naar ruim 128.580 hectare in 2016. Het aantal telers liep terug. In 2010 telde het Bundesamt 13.880 bedrijven, in 2016 ruim 11.480.

Glasgroente

De glasgroenteteelt besloeg vorig jaar in Duitsland 1.575 hectare verdeeld over 2.167 telers. Zes jaar eerder was het glasgroenteareaal 984 hectare verdeeld over 2.282 telers.

Share this

Afbeelding
Wim Verseput

correspondent in Denemarken

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin