DNB steunt CO2-heffing (€ 50) met compensatie

31-08-2021 | Laatste update op 01-08 | |
Kassen en windmolens achter Brielle. - Foto: Roel Dijkstra
Kassen en windmolens achter Brielle. - Foto: Roel Dijkstra

De Nederlandsche Bank (DNB) staat achter een CO2-heffing van € 50 per ton CO2, mits er compensatie voor bv tuinbouw komt.

Een CO2-heffing van € 50 per ton leidt tot een kostenstijging voor land- en tuinbouw van circa 2%. Dat is fors door de relatieve hoge uitstoot, bleek uit eerder onderzoek van DNB. De Nederlandsche Bank denkt in een nieuwe studie dat de effecten op de concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven in en buiten tuinbouw kleiner zijn, als andere EU-landen zo’n heffing ook invoeren. In hoeverre die kostenverhoging voor land- en tuinbouw door de CO2-heffing EU-breed wordt gedempt, heeft DNB niet onderzocht.

Economische schade

DNB is niet de eerst aangewezen partij om onderzoek te doen naar klimaatbeleid. Echter, de opwarming van de aarde dreigt tot grote economische gevolgen te leiden. Dat maakt het voor DNB wel een onderwerp voor onderzoek.

In het jongste onderzoek concludeert DNB dat Nederlandse bedrijven in de sectoren elektriciteit, gebouwen, transport en industrie een circa 0,5% slechtere economische concurrentiepositie krijgen door zo’n heffing. Dat is een gemiddelde voor de Nederlandse economie. Het effect zal groter zijn voor de glastuinbouw en per teelt verschillen.

Het effect zal iets gedempt worden omdat de hogere belastinginkomsten kunnen worden ingezet als stimuleringsmaatregelen. Verder rekent DNB op een CO2-heffing aan de buitengrens van de EU voor ingevoerde producten. Ook dit dempt de effecten.

Compensatie voor tuinders

De DNB-analyse gaat voorbij aan de specifieke situatie van de Nederlandse glastuinbouw. Daar leidt een CO2-heffing tot stevige kostenstijgingen, maar mogelijk ook tot versnelde verduurzaming. Om bedrijven tijd te geven is compensatie in getroffen sectoren wel een voorwaarde, stellen de onderzoekers. Een CO2-heffing alleen voor grote bedrijven die op de Europese ETS-beurs handelen, raakt de tuinbouw minder hard. Daarop handelt een beperkt aantal bedrijven.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer