Doorgaan naar artikel

Dijksma: geen glasfonds, wel inzet sanering

Afbeelding

Er komt geen glasfonds voor herstructurering van de glastuinbouw, zoals de Tweede Kamer vroeg na een CDA-motie in juni. De motie riep op het voormalige landbouwontwikkelings- en saneringsfonds in te zetten daarvoor.

Die gelden (enkele tientallen miljoenen euro’s) heeft het ministerie van Economische Zaken al omgezet in een interne begrotingsreserve landbouw voor aangegane subsidieverplichtingen, blijkt uit een kamerbrief van staatssecretaris Dijksma. Ze gaat wel andere instrumenten onderzoeken, en noemt daarbij wel de stallingsmogelijkheid.

Dat is geen verrassing voor LTO Noord Glaskracht. Voorzitter Nico van Ruiten: “Koopmans heeft die suggestie inderdaad gedaan, maar bij ons was al bekend dat die gelden een andere bestemming hebben. Vandaar dat we ingezet hebben op een garantstellingsregeling.” Ook daar doet Dijksma onderzoek naar. Hierbij wil het ministerie de resultaten van het project duurzame modernisering teeltareaal betrekken. Dit project, onder leiding van Greenport Holland, zal haar resultaten in maart presenteren, verwacht Van Ruiten. “Die uitkomsten worden omgezet in pilots. We hopen dat daar aanknopingspunten inzitten voor het Rijk om over te nemen. “

In Uithoorn start een proef met de ruimte-voor-ruimte-regeling.  Volgens deze saneringsmethode worden bedrijven gezamenlijk en onder regie van de overheid aangepakt.

Beheer
WP Admin