Doorgaan naar artikel

‘De Russische boycot is er ook nog’

Oh ja! De Russische boycot, die is er ook nog. In de Tweede Kamer zijn de gevolgen daarvan voor de land- en tuinbouw al lang geen geen item meer. Maar het einde van de boycot is ook nog lang niet in zicht.

De gevolgen van de Russische boycot zijn nog niet uitgewist. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan moest zich daarover verantwoorden bij het Europees Parlement, afgelopen woensdagavond.

Het vierde jaar van het Russische embargo voor Europese groente en fruit is alweer ingegaan. Met de boycot is een grote exportmarkt voor de Europese land- en tuinbouw weggevallen. “Dit is geen tijdelijke boycot meer”, zei de Belgische Europarlementarier Hilde Vautmans (Liberale fractie). “Het is tijd voor structurele maatregelen. Onze boeren hebben een structureel probleem, dat door u wordt gecreëerd, als u uw beloften niet nakomt. We moeten onze boeren compenseren voor het leed. Zij zijn de slachtoffers. Echte compensatie is nodig”, wierp ze Hogan voor.

‘Accent leggen op heropening van Russische markt’

Bas Belder (ChristenUnie/SGP) benadrukte het belang van de heropening van de Russische markt. Wat hem betreft moet Europees landbouwcommissaris dáár het accent leggen.

Hogan was daar echter klip en klaar over: het ligt niet in zijn macht om een einde te maken aan de boycot, noch aan de sancties die de Europese Unie tegen de Russen heeft ingesteld – in elk geval tot eind volgend jaar. “Wees reëel”, zei Hogan. “Er is geen enkel politiek signaal dat het beleid op dat punt zal veranderen”, maakte hij aan het parlement duidelijk. Hogan herinnerde het parlement eraan waarom de sancties door de Europese Unie waren ingesteld; vanwege de in de ogen van de Europese Unie illegale inlijving van een deel van Oekraïne (de Krim) bij Rusland.

€ 490 miljoen om getroffen sectoren te ondersteunen

Bovendien is het niet gezegd dat beëindiging van de Europese sancties ertoe zal leiden dat de Russen weer Europese landbouwproducten zullen toelaten, zo waarschuwde hij. Ondertussen heeft Hogan € 490 miljoen uitgetrokken in de afgelopen drie jaar om de getroffen sectoren te ondersteunen. Er worden producten van de markt gehaald. “Maar we zijn er niet in geslaagd de wegvallende markt voor fruit en groenten te vervangen door andere markten te openen.”

Structurele productieoverschotten

Er worden ook wel wat problemen op het conto van de Russen geschreven, die daar niet thuis horen, zei Hogan. Natuurlijk hebben de appeltelers in Polen, perentelers in België, tomatentelers in Nederland en nectarine- en perzikentelers in Spanje last van het wegvallen van de Russische invoer. Maar in Polen, België en Spanje is ook nog wat anders aan de hand, zegt Hogan. Daar is sprake van structurele overschotten in de productie van appels en nectarines.

Hij noemde het schoolfruitprogramma en de vele handelsmissies die hij heeft uitgevoerd in Azië, Japan en Zuid-Amerika. Hij sprak er zijn teleurstelling over uit dat de Verenigde Staten nog steeds de belofte niet zijn nagekomen om fruit uit België en Polen te accepteren. “We doen ons best”, zei Hogan met zoveel woorden.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin