Doorgaan naar artikel

Coalitie HOT maakt tussenrekening herstructurering

Foto: ANP

Foto: ANP

Zonder Coalitie HOT waren niet alle miljoenen euro’s bij elkaar gekomen om de herstructurering van Westland aan te pakken. Dat zei wethouder Theo Duijvestijn in de raadsvergadering van dinsdag 4 juli.

“Vorige week heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten € 3,7 miljoen voor herstructurering in Westland beschikbaar te stellen. Dat besluit zou zonder Coalitie HOT nooit zijn genomen.”

Duijvestijn kondigde aan dat Coalitie HOT eind augustus rekenschap komt afleggen aan de Westlandse politiek. Trekker Cees Veerman komt uitleg geven over de voortgang.

37 hectare

Nu al is duidelijk dat in 2017 niet de gewenste 50 hectare wordt gemoderniseerd. In de gemeente wordt volgens Duijvestijn dit jaar een gelijk areaal vernieuwd als in 2016: zo rond de 37 hectare (netto). Dat zijn overigens veelal zelfstandige projecten zonder bemoeienis van Coalitie HOT, dat een bredere focus heeft dan alleen herstructurering.

Alternatieve teelten

Bij de herstructurering hoeft niet alleen de aandacht te liggen op schaalvergroting. Ook Duijvestijn kent de teelten die op een halve hectare een ‘zeer goede boterham’ kunnen opleveren. Ook kondigde de wethouder ruimte aan dat de gemeente onderzoekt wat de teelt van (medicinale) cannabis voor Westlandse bedrijven kan betekenen.

Energiemix

Over de energietransitie zei Duijvestijn dat nu vooral over het warmtetracé over Noord wordt gesproken. “We zetten zwaar in op aardwarmte, maar ook restwarmte past daarin. Onze verwachtingen voor zonne-energie zijn zeer hoog voor de middellange termijn. Ook voor de glastuinbouw.” Duijvestijn herhaalde dat Westland geen kolenwarmte wil. “Het Uniper-project gaat niet door.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin