‘CO2-systeem glastuinbouw nog essentieel’

11-04-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Een CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw is nog steeds essentieel voor de uitvoering van het Energieakkoord.

Dat blijkt uit de agenda voor het Energieakkoord voor 2017, het vierde uitvoeringsjaar. In de eerste helft van 2017 wordt het verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van het Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG) van de brancheorganisatie Sierteelt door het ministerie EZ beoordeeld, zo staat in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord van de SER. Het is vermeld in een reeks agendapunten zoals nieuwe afspraken met de energie-intensieve industrie. Die zijn vorige week bereikt.

Juridische drempels

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft goedkeuring en invoering het CO2-systeem (EBG) steeds uitgesteld vanwege juridische kanttekeningen van het ministerie. LTO Glaskracht Nederland kent de passage uit de uitvoeringsagenda van het ministerie. In mei start LTO een ledenpeiling over het vrijwillig innen van gelden voor onderzoek. Invoering van de EBG lijkt cruciaal om de toekomstige financiering van innovatie-onderzoek te bekostigen via verplichte heffingen.

Peiling gaat door

De peiling over vrijwillige bijdragen gaat door, ook als er een besluit komt van het ministerie, laat LTO weten. “Een goedkeuring of afwijzing door EZ van het EBG nemen we vervolgens mee bij de uitkomst van de peiling”, stelt beleidsmedewerker Piet Broekharst. De ondernemerspeiling reikt verder dan het EBG en hangt daar niet vanaf.

“De peiling gaat over alle drie de programma’s dus ook plantgezondheid en water. Met EBG zouden we, naast een energiebesparingsprikkel, alleen financiering voor energie realiseren”, zegt Broekharst. “Wat we peilen bij de ondernemers is of ze deze programma’s en onderzoek belangrijk vinden en zo ja hoeveel en onder welke voorwaarden ze daaraan zouden willen betalen. Op basis van de uitkomsten kunnen we onze richting bepalen met betrekking tot de programma’s en de financiering.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer