Doorgaan naar artikel

CO2-overschrijding glastuinbouw heeft nog geen gevolgen

De overschrijding van de CO2-emissieruimte door de glastuinbouw in 2017 heeft nog geen gevolgen, maar mogelijk wel voor het komende jaar.

De glastuinbouw heeft voor 2017 en 2018 achtereenvolgens 5,1 en 4,8 megaton CO2-emissieruimte toegewezen gekregen. Recent bleek uit de Energiemonitor dat de glastuinbouw als geheel in 2017 5,9 Mton uitstootte, maar dat is inclusief de bedrijven die vallen onder het Europese CO2-handelssysteem. Ook zonder deze bedrijven is er sprake van overschrijding van de emissieruimte over 2017, maar dat levert de glastuinbouw nog geen boete op via de verenigingsafspraken in het . Dat zegt Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie LTO Glaskracht Nederland.

Banking-systeem verrekent overschrijdingen en tekorten

Van der Valk: “Er hoeft over 2017 niet verevend te worden. Het mechanisme van het CO2-sectorsysteem houdt in dat per jaar niet alleen een overschrijding maar ook een overschot telt. Dit heet ‘banking’ en is geregeld in het CO2-convenant voor de periode 2015-2020. Over 2015 en 2016 is voldoende banking opgebouwd om de overschrijding in 2017 te compenseren.”

Dat kan anders zijn in 2018, aldus Van der Valk. “Het beeld is dat wederom veel WKK-draaiuren worden gerealiseerd. Het is daardoor mogelijk dat ook 2018 een overschrijding laat zien en er dan sprake kan zijn van een verrekening. Maar dat weten we pas eind 2019, als de data over 2018 zijn verwerkt.”

WKK-uren belangrijk in CO2-convenant

Meer WKK-draaiuren in het CO2-convenant zijn gekoppeld aan een bandbreedte. Als dat wordt overschreden kan het 2020-doel en de voorliggende jaren worden aangepast, zoals eerder ook al gebeurde. Ook zonder deze bedrijven is er sprake van overschrijding van de emissieruimte over 2017, maar dat levert de glastuinbouw nog geen boete op via de vereveningsafspraken in het CO2-convenant. Dat zegt Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie LTO Glaskracht Nederland.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin