Doorgaan naar artikel

CO2-netwerk Ocap biedt kans voor nieuwe toepassing

Foto: Ocap

Foto: Ocap

Het Ocap-netwerk naar glastuinders kan meer capaciteit aan en zo als basis dienen voor nieuwe CO2-toepassingen voor bijvoorbeeld bouw en methanol.

Dat advies volgt uit het onderzoek MKBA CCU Smart Grid (pdf) van bureau CE Delft naar kansen van CO2-opvang en verwerking in nieuwe producten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een reeks overheden, waaronder Zuid-Holland.

De glastuinbouw vraagt nu 0,6 Mton CO2 via het netwerk, maar heeft behoefte aan 1,2 Mton om de gas-wkk in de toekomst af te zetten en duurzame warmte in te zetten. In totaal kan het netwerk 3,3 Mton doorlaten, waardoor voor verwerking van CO2 in bouwmaterialen 1 Mton beschikbaar is.

Geen CO2-reductie in tuinbouw

Uit het rapport valt op te maken dat als de glastuinbouw 1,2 Mton gebruikt uit dat netwerk, dit niet CO2-reductie mag heten. De meeste CO2 die wordt aangevoerd in de kas verdwijnt weer in de lucht. De CO2 die wordt opgenomen door de planten is bovendien kortstondig vastgelegd.

Toch geven de onderzoekers een zwaar belang aan CO2-dosering aan de glastuinbouw. Het is de voorwaarde om glastuinbouw in Nederland te houden om verduurzaming mogelijk te maken.

Leveringsproblemen

De onderzoekers gaan ervan uit dat de glastuinbouw zal krimpen in areaal, maar dat teeltintensivering de vraag naar CO2 zal stuwen. In het alternatief van alleen een netwerk op land (onder de grond) kan de capaciteit toenemen door drukverhoging.

De vraagprijs voor de geleverde CO2 kan in de buurt blijven van de huidige prijs, maar bestaande leveringsproblemen in vooral de zomer zijn dan niet uitgesloten.

Opslag onder Noordzee

Een combinatie met opslag en buffering van CO2 onder de Noordzee kan leveringszekerheid voor de glastuinders verhogen, als beide netwerken worden gekoppeld.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin