CO2-heffingen telers naar dikke buizen warmtenet

02-12-2021 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

LNV heeft circa € 4,8 miljoen gestoken in de aanleg van dikke buizen in het Warmtenet Westland. Het geld kwam van CO2-heffingen van telers.

Het geld is ingezet om het eerste deel van het traject ‘overdimensionering warmtenetten’ te bekostigen. Dit betekent dat een grotere capaciteit is aangelegd om in te spelen op toekomstige groei van warmtestromen. Het gaat om de Westlandse trajecten Polanen en Maasdijk en koppelleidingen tussen Polanen en Trias Westland en tussen Trias Westland en Kralingerpolder. Dat blijkt uit de begrotingsstukken van het ministerie van LNV.

Het geld (€ 4,8 miljoen) komt uit het CO2-sectorsysteem. Dit systeem geldt als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting. Bij overschrijding van de CO2-emissieruimte wordt per individuele glastuinbouwer een heffing opgelegd op basis van de uitstoot van het bedrijf. In 2020 is de afrekening over 2017 afgewikkeld. In de gewijzigde begrotingsstukken van 2021 wordt niet over een nieuwe eindafrekening gesproken voor latere jaren na 2017. Daarover lopen nog gesprekken. De inkomsten uit deze heffing zijn bedoeld om de uitstoot weer onder het afgesproken CO2-plafond te brengen.

Meer nodig voor covid-steun

Uit de begrotingsstukken is bovendien op te maken dat toch nog € 1,6 miljoen extra nodig is om de covid-steun aan de sierteelt en voedingstuinbouw te bekostigen. In 2021 werd wel € 21 miljoen euro teruggestort omdat de omzetdaling meeviel bij veel bedrijven. Na twee verlagingen van het budget, vindt nu de eindafrekening plaats met bedrijven. Er is nu toch meer geld nodig voor de regeling.

Miljoenen meer voor MEI-regeling

Verder wordt het budget voor de regeling Marktintroductie energieinnovaties glastuinbouw (MEI-regeling) met € 4,5 miljoen verhoogd. Het ministerie moet na een bezwaarprocedure toch een eerder afgewezen subsidie van € 2,3 miljoen uitkeren. Ook was de belangstelling zo’n € 2,1 miljoen hoger dan verwacht. Door het uitsmeren van gelden uit de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling), liggen de uitgaven dit jaar aan ‘Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen’ wel lager.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer