Britten en Fransen: grotere appeloogst

02-07-2015 | Laatste update op 01-08 | |
Britten en Fransen: grotere appeloogst

Frankrijk en Engeland gaan voorlopig uit van een grotere appeloogst.

Dat blijkt uit hun eerste voorspelling gedaan aan de internationale fruitorganisatie Wapa. De Franse Association National de Pommes et Poires en English Apples and Pears geven zo vroeg in het groeiseizoen voorspellingen af die boven het niveau van 2014 liggen. Dat jaar plukten Franse telers met 1,5 miljoen ton circa 6 procent minder, terwijl de EU-oogst juist groter was. Frankrijk heeft dit jaar een normale bestuiving en vruchtzetting.

Engelse telers verwachten een recordoogst, circa vijf procent meer dan vorig jaar. In Engeland is meer aanplant van nieuwe rassen in productie gekomen met hogere kilo-opbrengsten, laat voorzitter Adrian Barlow weten.

De Franse Association National de Pommes et Poires laat weten dat de voorspelling voorlopig is. Voorspellingen van verschillende landen moeten begin augustus leiden tot een Europese voorspelling op het Prognosfruitcongres in Italië.

De Scandinavische vertegenwoordiger van de fruittelers laat weten dat Denemarken een iets lagere appeloogst voorziet, het gevolg van het koude voorjaar. “Het is hier pas twee dagen boven de twintig graden.” Ondanks de mogelijk grotere appeloogst van fruitreus Frankrijk, zijn er signalen dat gemiddeld de EU-productie iets lager uitvalt. In Nederland komt half juli de werkgroep oogstraming bij elkaar. Fruitadviseurs lijken te rekenen op een iets lagere fruitoogst.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer