Brabant: onzekerheden havenwarmte naar kas afwegen

18-10-2019 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Trias Westland
Foto: Trias Westland

Warmtelevering uit de haven van Moerdijk naar de glastuinbouw in Prinsenland is onzeker door onduidelijk overheidsbeleid.

Zo zijn de gevolgen van het vervallen van het stikstofbeleid voor de glastuinbouw nog onduidelijk. Het klimaatakkoord geeft ook tegengestelde invloeden op warmtelevering. Enerzijds stelt het tuinbouwakkoord dat er stevig energie bespaard moet worden door de glastuinbouw. Anderzijds maakt het Klimaatakkoord Carbon Capture and Storage (CCS) voor de industrie aantrekkelijker dan levering van CO2 aan de glastuinbouw, schrijft de provincie in het 2e Meerjarenperspectief 2019 van het Ontwikkelbedrijf.

Investering tot € 80 miljoen

Door de landelijke overheid is een subsidie toegezegd van € 2,5 miljoen voor het Brabantse netwerk, maar een besluit over de aanleg van het warmtenet is nog niet genomen. Het investeringsbesluit van de provincie Noord-Brabant wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht. De totale investering beloopt tussen de € 60 tot € 80 miljoen. Naast subsidie van de overheid, participeert InvestNL in het vollooprisico voor een dikkere warmtebuis.

Vergunningsverlening Deurne

In dat meerjarenplan staat ook dat tuinbouwontwikkeling in Deurne nog altijd tot de plannen behoort. Onder de oude stikstofregels was een vergunning niet mogelijk voor de tuinders die zich willen vestigen. De provincie schrijft nu te onderzoeken of dat met de huidige vergunningsregels wel mogelijk is. Voor de ontwikkeling in Deurne zijn ooit varkensbedrijven uitgekocht.

Inspiratieplan Prinsenland

De provincie werkt aan een doorontwikkeling van het agrarisch foodcluster Prinsenland. Tuinders willen hun bedrijven uitbreiden en vragen de provincie om financiële instrumenten. Hiervoor wordt, samen met de belangrijkste stakeholders, een inspiratieboek opgesteld. Dat kan leiden tot aansluiting van woonkernen op het aan te leggen warmtenet en projecten op gebied van arbeid.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer