Doorgaan naar artikel

Boetebeleid Naktuinbouw en KCB nog niet zeker

KCB-controle. - Foto: Ineke Kamp

KCB-controle. - Foto: Ineke Kamp

NVWA overlegt met keuringsdiensten of en hoe boetes kunnen worden toegepast in handhaving.

Keuringsdiensten krijgen een vernieuwd handhavingsbeleid. Dat is een uitvloeisel van nieuwe plantgezondheidswetgeving. Op basis van die wet mag Naktuinbouw bij overtreding van fytosanitaire regels bijvoorbeeld boetes opleggen. Ook KCB zou die bevoegdheid krijgen. Zover is het echter nog niet, blijkt uit navraag bij beide keuringsdiensten.

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) ziet toe op naleving van landeneisen bij internationale handel. KCB laat weten dat NVWA bezig is het handhavingsbeleid vorm te geven, waarbij ook wordt gekeken ‘of en, zo ja, in welke gevallen het instrument van bestuurlijke boete zou kunnen worden ingezet’.

Nog onduidelijk

Naktuinbouw stelt dat de komende maanden in elk geval nog niets verandert. Er worden nog geen boetes uitgeschreven. “Het is nog niet duidelijk hoe we dat gaan doen. Hierover is nog afstemming gaande met LNV en NVWA. Ik kan je dan ook toezeggen dat we van deze bevoegdheid in de komende maanden in elk geval nog geen gebruik gaan maken. In die zin merken de telers er nog niets van. Tegen de tijd dat dat gaat veranderen, zullen wij en de NVWA daarover communiceren.”

Lik op stuk in handhaving

Een boete zou voor kleinere overtredingen gelden waarbij geen strafrechtelijke vervolging nodig is of tuchtrecht. Bij tuchtrecht is een boete overigens al mogelijk na een procedure. Uit een recente evaluatie van toezicht bij keuringsdiensten blijkt dat KCB de tuchtrechtmogelijkheid toepast met boetes. Naktuinbouw past tuchtrecht niet toe, omdat weinig zaken werden aangedragen en moeilijk tuchtrechtleden te vinden zijn.

Wel bestuursdwang

Deze week werd een besluit van de minister van Landbouw gepubliceerd in de Staatscourant. Dat geeft de keuringsdiensten bevoegdheid om last op bestuursdwang toe te passen. Dit betekent dat de keuringsdiensten dwingend kunnen opdragen een situatie ongedaan te maken als die in strijd is met de regels. De bestuurlijke boete gaat een stap verder, maar daarover is dus nog niets geregeld.

Beheer
WP Admin