Doorgaan naar artikel

‘Biomassa niet uit gezonde bossen’

De letterzetter is een kevertje dat hele naaldbossen in Europa en Noord-Amerika te grazen neemt. - Foto: ANP

De letterzetter is een kevertje dat hele naaldbossen in Europa en Noord-Amerika te grazen neemt. - Foto: ANP

Nu biomassa gaan verstoken in plaats van fossiel aardgas, levert op korte termijn meer CO2-uitstoot op. Op langere termijn echter minder, zeker als er geen gezond bos voor hoeft te wijken.

We willen af van fossiele brandstoffen omdat die zorgen voor de uitstoot van te veel broeikasgassen. Maar biomassa verbranden als alternatief levert nog meer CO2 op én bedreigt bossen in Europa en de Verenigde Staten. Met die lange-halen-snel-thuis dreigt een streep te gaan door vergunningen voor de bouw van nieuwe biomassacentrales en zeker door subsidiëring daarvan.

De glastuinbouw speelt al jaren een gunstige rol in het efficiënter maken van energieverbruik. Als gebruikers van én de warmte én de elektriciteit én de CO2 die vrijkomen bij het laten draaien van een wkk, zijn glastuinders de ideale schoonzonen in energieland.

Groningen beeft nog steeds

Maar die wkk zouden we dan liever niet meer met aardgas willen laten draaien. In Groningen beefde de aarde alweer een paar keer. Steenkool en stookolie zijn natuurlijk helemaal uit den boze. Maar biomassa is het laatste jaar ook uit de gratie geraakt. Want in de publieke opinie vat het idee post dat daar complete gezonde bossen voor worden platgewalst. Alleen maar met snoeihout en omgevallen bomen uit het bos kom je er immers niet?

Of misschien toch? Dood hout in het bos laten wegrotten levert namelijk volgens de deskundigen op lange termijn juist méér CO2-uitstoot naar de atmosfeer op. Bovendien zijn veel (naald)bossen in Europa en de Verenigde Staten helemaal niet zo gezond, als gevolg van een verwoestend knaagkevertje.

Rücksichtslos kappen

De professionele bosbouw mag niet terzijde worden geschoven op grond van een enkel onfortuinlijk voorbeeld. Natuurlijk kan en mag er niet rücksichtslos worden gekapt. Maar wanneer met respect voor biodiversiteit en goed gekeken naar het complete CO2-plaatje de rekensom wordt gemaakt, kan steun aan biomassaverbranding om kassen mee van energie en CO2 te voorzien – met het oog op de doelen voor 2050 – wel degelijk uitstekende papieren hebben.

Beheer
WP Admin