Best Fresh staat door A.C. Hartman voor keuzes

22-11-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Na de overname van teeltbedrijf A.C. Hartman richt handelsbedrijf Best Fresh zich volledig op de doorstart van het teeltbedrijf.

Voor het handelsbedrijf Best Fresh, dat glasgroenteleverancier A.C. Hartman overnam uit faillissement, liggen belangrijke investeringskeuzes voor. Best Fresh is nu de grootste biologische glasgroenteteler in Nederland door de overname, maar kan door overname van de gronden in Waddenglas ook de grootste glasgroenteteler van Nederland worden.

Vergunning loopt af

Ook ligt de mogelijk te verduurzamen voor de hand. De opsporingsvergunning voor aardwarmte verloopt in maart. Voor die vergunning maakten A.C.Hartman en gemeente Waadhoeke zich enkele jaren geleden hard. Beide investeringsmogelijkheden vergen miljoenen. Best Fresh wil inhoudelijk niet op de investeringsmogelijkheden reageren. “Best Fresh richt zich op A.C. Hartman en treedt momenteel niet naar buiten”, laat een woordvoerder weten. Volgens de woordvoerder moet je daar niet uit begrijpen dat het vizier niet verder gericht is dan het teeltbedrijf van Hartman. Een toelichting wil Best Fresh op dit moment niet geven.

Verlenging mogelijk

Voor aardwarmte hoeft Best Fresh mogelijk niet snel te besluiten. De geldigheid van een opsporingsvergunning kan verlengd worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor een transactie in het gebied Waddenglas lijkt de tijd wel te dringen. Een consortium van bedrijven wil bouwen op 50 hectare van dit moeizaam ontwikkelde glasgebied in Friesland. Als Best Fresh interesse heeft in de grond, houdt dit consortium een maand lang recht van eerste koop.

Bij de overname van A.C. Hartman in 2017 door The Fruit Farm was de blik van de kopers wel gericht op uitbreiding in Waddenglas en aanleg van aardwarmte. Van die ambitie is echter weinig uitgekomen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer