Doorgaan naar artikel

Bedrijfswoningen bij kas worden plattelandswoning

Gemeente Waadhoeke (Fr.) wil dertien bedrijfswoningen tussen kassen in Sexbierum omzetten in plattelandswoningen. Daarmee legaliseert de gemeente de bewoning door derden in het gebied.

De bedrijfswoningen horen bij een voormalig glastuinbouwbedrijf. Dat bedrijf is inmiddels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn meerdere bedrijven gekomen. De woningen hebben daardoor geen functionele binding meer met agrarische activiteiten.

Plattelandswoning is tussenvorm

Sinds 2013 is het mogelijk bedrijfswoningen om te zetten tot plattelandswoningen en zo te laten bewonen door derden. Deze bestemming hindert de bedrijfsvoering niet. Het omzetten van bedrijfswoning naar gewone burgerwoning is niet mogelijk door de ligging in de nabijheid van kassen. De plattelandswoning is een tussenvorm tussen bedrijfs- en burgerwoning. Ook glastuinbouw is toegestaan voor het omzetten van bedrijfswoningen tot plattelandswoningen.

Richtafstand 10 meter

Voor het wijzigen van de bestemming van de woningen moeten deze minimaal 10 meter van een bedrijfsgebouw afliggen. In Sexbierum is dat voor deze woningen mogelijk. Ook is de geur- en geluidsoverlast niet groot, omdat de activiteiten binnen plaatsvinden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin