Air Liquide blijft CO2-leveren aan tuinders

23-04-2020 | |
'CO2-darmen' trekken in de kas. - Foto: Peter Visser
'CO2-darmen' trekken in de kas. - Foto: Peter Visser

Door CO2-opslag in zee wordt levering aan glastuinbouw minder aantrekkelijk. Maar Air Liquide heeft geen plannen daarmee te stoppen.

Air Liquide is een van de vier bedrijven die CO2 willen gaan opslaan onder de zeebodem. Bij onderzeese opslag betalen deze bedrijven geen emissierechten meer voor CO2, terwijl ze die wel betalen als ze aan de glastuinbouw leveren. Welke gevolgen heeft dat voor de levering van zuivere CO2 aan de glastuinbouw? “Vloeibaar CO2 is één van onze core businesses en daar zullen we mee doorgaan”, zegt Ad Wiltenburg, product manager Bulk & On Site bij Air Liquide.

Hoeveel ton CO2 levert Air Liquide jaarlijks aan tuinders?

“Meer dan 100.000 ton per jaar.”

Zijn jullie van plan om zuivere CO2 te gaan opslaan onder de zeebodem?

“Dat klopt. Air Liquide is een van de partijen die plannen heeft om CO2 af te gaan vangen. De Porthos-organisatie waarin EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken, zou zorgdragen voor het transport en de permanente opslag onder de Noordzee.”

Blijft er dan nog CO2 over voor levering aan de glastuinbouw, of voor andere industriële processen?

“Zeker. In 2019 heeft Air Liquide ten behoeve van de tuinbouw haar capaciteit voor vloeibare CO2 uitgebreid met meer dan 300 ton per dag, grotendeels van biogene oorsprong. Mocht er te zijner tijd in Rotterdam minder vloeibare CO2 geproduceerd worden, dan zorgen wij ervoor dat we tijdig alternatieve bronnen aanboren, waarbij de nadruk ligt op biogeen CO2.”

Welke bronnen zijn dat?

“Het aanboren van biogene bronnen is nu al een continu doorlopende activiteit en past bij onze verduurzamingsdoelstellingen. Zo vormt de nieuwe capaciteit die wij in 2019 toegevoegd hebben, een aanzienlijke uitbreiding die voor 75% biogeen is. Mocht de capaciteit op termijn bij onze fabriek in Rotterdam afnemen dan kunnen wij dit gemakkelijk opvangen.”

Wat gebeurt er met de prijs van CO2? Als deze bijvoorbeeld gelijk wordt aan de vermeden emissierechten, dan zou hij fors stijgen.

“Wat er in de toekomst met de prijs van CO2 gebeurt, hangt af van de marktsituatie op dat moment. Dat is moeilijk te voorspellen, mede omdat de optie om CO2 onder de Noordzee op te slaan nog gerealiseerd moet worden.”

Tot wanneer kunnen tuinders rekenen op zuivere CO2 van Air Liquide?

“Air Liquide streeft ernaar om haar klanten te allen tijde goed te bedienen, en om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Vloeibaar CO2 is één van onze core businesses en daar zullen we mee doorgaan. Kortom, er is geen plan of intentie om te stoppen met levering van CO2.”

Sleegers
Joef Sleegers redacteur


Beheer