weblog

‘Aspergeseizoen 2022 hopelijk boven verwachting’

Zo tegen het einde van het jaar is altijd weer het moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Het seizoen verliep redelijk. De verwarmde teelten waren goed en tot aan de eerste week van juni waren de prijzen nog redelijk. Door de warmte in die week steeg de productie wel pijlsnel en daardoor zakten de prijzen helemaal weg. Gelukkig viel er na die week regelmatig een buitje waardoor we nauwelijks hebben hoeven te beregenen.

En ja, ik kan er niet omheen, corona. Het virus blijft roet in het eten gooien. We hadden ondanks al onze inspanningen besmettingen onder het personeel en werden zelf ook niet gespaard. We zijn omwille van corona ook niet naar de beurs in Karlsruhe gegaan, een beurs waar je als aspergeteler eigenlijk geweest moet zijn, maar we durfden het niet aan. En dat gold ook voor de telers die met ons mee zouden gaan, een voor een appten ze dat ze een jaartje zouden overslaan.

Zwart-wit folie is volgend jaar zelfs 60% duurder

Hogere kosten

Met de blik vooruit ben ik vooral benieuwd of de consument en de horeca volgend seizoen bereid zijn meer voor hun asperges te betalen. We komen er als telers niet onderuit, de kosten voor brandstof, kunstmest – als je er al aan kunt komen – en folie vliegen omhoog; zwart-wit folie is volgend jaar zelfs 60% duurder! Maar over het geheel komt het neer op 10 tot 15% hogere kosten die we zullen moeten verrekenen. Misschien is het nog een klein voordeel dat asperges als luxeproduct gezien worden waarbij de prijs iets minder een rol speelt.

Personeelstekort

In de verwarmde teelten speelt daarnaast de gasprijs nog een rol. Ik hoor al van telers dat ze de kachel later gaan aanzetten of een standje lager gaan stoken. Aangezien Pasen volgend jaar iets later valt, vrees ik een beetje dat bij die aanpak veel van de verwarmde asperges uit de diverse teeltwijzen in de periode voor Pasen bij elkaar zullen komen, met alle gevolgen van dien. We kunnen als telers echt niet zonder een goede prijsvorming, willen we het volhouden. Zo niet, dan verdwijnt de teelt uit Nederland. Van uitbreiding is nu al geen sprake meer. Er wordt nog wel aangeplant, maar dat zijn vervangingen. En van kleinere telers hoor ik steeds vaker dat ze voor het laatste jaar gaan oogsten, vanwege het nijpende tekort aan personeel en ook wel de stijgende personeelskosten. Maar wij gaan door, houden de moed erin, en zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Een seizoen waarvan we hopelijk terugblikkend kunnen gaan zeggen dat het boven verwachting verlopen is.

Of registreer je om te kunnen reageren.