teeltgeluid

‘Bijna jaarrond, dan moet het wel gaan regenen’

“We hebben een familiebedrijf, naast bloemkool met melkvee en akkerbouw”, vertelt Sander de Visser.

Dat melkvee bestaat uit koeien en sinds 2 jaar ook schapen. De akkerbouwgewassen zijn pootaardappelen, suikerbieten en plantuien, aangevuld met gras en mais voor de beesten. Het bedrijf staat in Gapinge op Walcheren. De gewassen staan op kleigrond variërend van zavel tot zware klei, echter zonder beregeningsmogelijkheden. “Er liggen wel kreekruggen, maar daar zit geen zoet water in.”

Vrijwel jaarrond bloemkool

De bloemkoolteelt loopt op papier vanaf de oogst van winterbloemkool tot en met de oogst van herfstbloemkool, maar verloopt de laatste jaren vrijwel jaarrond. Oorzaak is het uitlopen van de herfstteelt, zodat die bijna aansluit op de eerste winterbloemkool. “De laatste vorst was 2 jaar geleden in maart”, weet De Visser nog.

Teelt in een vast rondje

De teelten volgen elkaar meestal in een vaste rondje op, met de eerste bloemkool op (najaars)geploegd land, vervolgens de zomerteelt na winterbloemkool, en dan de winterbloemkool na plantuien. “Die uien zijn meestal eind juli van het land af, dan kunnen we in augustus weer planten. Een deel van de herfstbloemkool volgt na de vroege bloemkool en een deel volgt na tijdelijk grasland. Dat gras wordt twee keer gemaaid om in te kuilen en fungeert als groenbemester.”

Lees verder onder de foto.

De nieuwe bloemkool-dekmachine van Sander de Visser. Voor onze zomerbloemkool en voor loonwerk. - Foto: Peter Roek
De nieuwe bloemkool-dekmachine van Sander de Visser. Voor onze zomerbloemkool en voor loonwerk. - Foto: Peter Roek

Aanschaf naaimachine

Nieuw is de aanschaf dit voorjaar van een naaimachine voor het ‘afdekken’ van de bloemkool. De Visser nam het apparaat over van een stoppende collega. “We hebben er al wel wat mee gewerkt, maar winterbloemkool is niet het meest ideale gewas om de werkwijze onder de knie te krijgen. Het gewas was wat gedrongen, én behoorlijk zelfdekkend. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het was wel zo.”

Mogelijk zijn er collega’s bij wie we dit in loonwerk kunnen doen

Eventueel in loonwerk

Een belangrijke reden voor de komst van de machine is het ras Clarina. Het overgrote deel van de zomerteelt bij De Visser wordt met Clarina ingevuld, en dat kan niet zonder stieken of afdekken. “Dit bespaart werk, en mogelijk zijn er collega’s bij wie we dit in loonwerk kunnen doen.”

De eerste winterbloemkool werd begin maart gesneden, met een goede kwaliteit en een goede prijs. “Die percelen zijn geklepeld, daarna is er stalmest opgereden en is gefreesd. Op een deel staat Clarina alweer.”

Nauwelijks groei

De oogst van de vroege kool laat nog even op zich wachten. “Het is veel te droog. Ik moet zelfs nog zien of dat goed gaat komen. De eerste planting is van begin april, daar kun je je handen bij wijze van spreken nog omheen vouwen. De planten staan er wel, maar de groei ontbreekt. Direct na het planten gieten we planten altijd wel met water aan uit een sloot met een lage EC, anders hadden ze er misschien niet eens gestaan.” Dan: “Je vraagt je weleens af of je met dit weer nog bloemkool moet planten, het teeltschema wordt zo wel flink door elkaar gegooid.”

Auteur Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.